Spolupracovat s ženou, nebo je lepším parťákem muž?

14. 07 2015

   www.inadhled.cz     Odpověď na tuto otázku jsem si kladl v životě velmi výjimečně. A věřte mi, nakonec  jsem se dopracoval k jedinému možnému řešení, které Vám však prozradím až na závěr tohoto článku.

  Zakládáte li společnost, v níž jsou minimálně dva majitelé, je vždy třeba předem vědět, snesou li se, či bude li se jiskřit. Velmi důležité je předem si rozdělit role a přesně vědět, kdo za co bude zodpovídat. Bohužel prvotní nadšení z podnikatelského záměru často převyšuje opatrnost a je příčinou podcenění budoucích komplikací. Vezměme modelovou situaci, kdy je jedním ze společníků muž.

  V případě, že tím druhým je také muž, lze očekávat především střet ega jednoho s egem toho druhého. To je první zásadní problém, který často vede k neklidným koncům. Dalším je rozdílná pracovitost, odbornost a náhled na řešení problémů.  Pokud někdo věří na to, že mužská ješitnost je snadno překonatelná, je to naprostý omyl. Také je velmi složité, má li se jeden podřídit druhému, tedy aspoň pokud jde o vedení společnosti. Dvojité vedení je většinou kontraproduktivní, a pokud nelze přesně rozdělit pravomoci, povinnosti a následné odměny, je lepší skončit dříve, než se začne. To i s přihlédnutím ke známým situacím, které dokážou navíc vytvořit partnerky majitelů společnosti. Právě jejich činnost, chování a nátlak vede často k rozchodu společníků.

  Druhou možností je spolupracovat s ženou. Možná se zdá, že tento druh spolupráce je vhodnější. Ale jaké jsou hrozby zde? Vynechme možné sexuální jiskření mezi mužem a ženou, pokud jdou dva lidé do podnikání, měla by tato záležitost být vyřešena už dopředu.  Přichází plno jiných příležitostí, které mohou být v důsledku důvodem krachu vzájemné spolupráce. Ženy se vyznačují pracovitostí, muži hravostí, což je komplikace i v manželství.  Natož v pracovním procesu, kde jde o peníze, nikoliv o lásku. Tam, kde muž myslí strategicky, žena nahrazuje vše srdcem a aktivitou, bohužel někdy tak trochu neřízenou. Je schopna porušit vzájemnou dohodu jen proto, že to tak cítila. Muž nikoliv, více zvažuje, co může mít jaké důsledky a více taktizuje. Jde o souboj srdce a mozku. A jak všichni víme, tento konflikt všichni absolvují v domácím prostředí a nemá vítěze, v podnikání však stojí mnoho peněz. Konec se tak blíží stejně rychle, jako při střetu dvou egoistů.

  Jak funguje obchodní partnerství mezi ženami, o tom si iluze nedělám. Ale všichni víme, že až na výjimky dvě ženy na jednom místě znamená časem většinou válku a pomluvy.

  Již mnoho let tuším, že nejlepší je, vlastní li společnost jediný člověk, který je sice obklopený schopnými kolegy, ale jejich pozice je předem daná a podřízená. Být sám sobě pánem je pro ty, kteří jsou schopni zodpovídat za své činy a zároveň nestojí o to pociťovat nadvládu často méně schopných jedinců, tím nejlepším řešením. Navíc, pokud si natlučou, mohou si za to samotní. Budete li někdy začínat, velmi přemýšlejte o tom, s kým chcete pracovat, co očekáváte, co do podnikání investujete, nepodceňujte smlouvy a hlavně nevěřte v dosavadní přátelství. O to totiž většinou brzy přijdete.

J3.K