Světové dějiny se přetváří na zakázku

28. 08 2017

   www.inadhled.cz   Dění ve Spojených státech a v Evropě směřuje k naprosté devastaci dějin a převracení skutečností, které se staly. Popíráním historie, zkreslováním faktů a likvidací některých památek se novodobí reformátoři snižují k degradaci chování vlastních předků a snaží se zároveň sebemrskačsky omlouvat události, které však proběhly v jistém souladu s potřebami doby svého vzniku. Jejich důsledky jsou poté často velmi tragické, ovšem v úplně jiném smyslu, než se nám snaží kdosi podstrčit.  

  Kolonizace Ameriky byla provedena bělochy na úkor původního indiánského obyvatelstva. Povedlo se to především díky technické převaze bělochů, jejich náskoku vůči přírodu vyznávajícím domorodcům. Příchod jiné vyspělejší či dravější civilizace (nikdo netvrdí, že lepší) vždy v historii znamenal úpadek té původní. Týkalo se to i Evropanů a Asiatů. Běloši postupně ovládli území Ameriky a udělali možná tu chybu, že sebou přivezli i otroky z Afriky. Černoši patří k rase, která se vyznačuje dlouhodobě trochu jinými hodnotami. Opět nikdo netvrdí, že horšími. Ale je třeba si přiznat, že inteligence Asiatů pocházejících z východní části kontinentu a Evropanů je na vyšší úrovni. I z toho plyne skutečnost, že za většinou technického vývoje a pokroku stojí tyto národy, zatímco některé jiné se horko těžko naučí technické výdobytky pouze používat. Nic na tom nemění ani to, že afroameričané žijí s bělochy v jedné zemi už staletí bok po boku. Jejich ghetta i nyní připomínají svou kulturou a uspořádáním ta africká. Nic dobrého z nich nevzejde. Násilnosti, primitivismus, nepořádek a svéráznost v nich standardní dávají za pravdu těm, kteří upozorňují na neproveditelnost integrace určité části černošského obyvatelstva. Dá li se tedy úspěšným předkům nynějších Američanů něco vytknout, bylo to zavlečení levné pracovní síly na další kontinent.

  Podobnou chybu dělají nyní lídři Evropy. Nesmyslné výroky o tom, jak Evropa stárne, si protiřečí s tím, jak je těžké takovou masu lidí, kterou je původní obyvatelstvo, uživit. Kapacita zemědělství se dostává na hranici, kdy už to dále nejde, navíc šílená politika úředníků v Bruselu plná naprosto scestných nápadů o přesunech pěstování určitých plodin mění potravinovou samostatnost jednotlivých států na závislost. Jde o záměrné propojování vztahů, které má vést k vzniku Evropských spojených států se všemi negativy, které mají v USA. Specifikum hospodářsky úspěšné Evropy, tedy skladba z relativně malých územních celků, tak bude zašlapáno do země. A aby se kolorit americké reality dotvořil úplně, vznikají černošská a muslimská ghetta úplně všude. Nejdále jsou v tomto směru v Anglii a Francii. Snad jen hispánské národy u nás nahrazují romské komunity. Nutno konstatovat, že tomuto trendu velí celosvětově levicová a neomarxistická část politické scény.

  Češi žili po dlouhé roky pod vedením komunistů. Ti čeští se snažili být často pokud možno vyhovovat sovětské vládě a splňovat její příkazy. Vzhledem k tomu, že jsme žili dlouho v područí německé inteligence, a když jsme se z ní vymanili, podrazili nás Francouzové a Angličané, šlo seSovětským svazem o další nepovedený a nedobrovolný pokus být v nějakém svazku. O funkčnosti RVHP se dá polemizovat, ale zcela upřímně, EHS ji kdysi s úspěchem válcovalo. Neudržitelnost situace se projevila na koci devadesátých let minulého století a my měli možnost začít znova. Bohužel havlistická klika převzala otěže a začala nás orientovat tím směrem, kde se už tenkrát schylovalo k průšvihu. Naše reprezentace včas nepochopila, že se opět řítíme do područí někoho jiného. Nadšení obyvatelstva z ,,přátelství´´ Spojených států a z vstupu do Evropské unie bylo díky mediální masáži veliké, jenže EU není kdysi prosperujícím EHS. Také měnová unie založená na společném euru není reálným projektem. Evropa se nemůže stát společenstvím naprosto vyrovnaných národních hospodářství, vždy bude závislá na systému dotací.  Už jen tato situace je mementem, které znamená, že vznik EU byl postaven na nekvalitních základech. A zvrlých politicích.

  Dovoz migrantů je poté zoufalým činem idealistů. Jak by asi dopadlo Japonsko a Čína, kdyby se tamní špičky rozhodly k podobnému činu. Evropa není jiná. Její prosperita je postavena na inteligenci, pracovitosti, pořádkumilovnosti a dalších podobných hodnotách, které Afričanům a Arabům nikdy vlastní nebyly. Pár tisíc neomarxistů ve vedoucích funkcích, zfanatizovaná mládež a levice řvoucí v ulicích a ničící majetek, převracení minulosti, tendenční školství a peníze rozházené tomuto davu jsou zdrojem likvidačních nálad. Je smutné, jak se inteligentní část světa podřizuje nereálným plánům menšiny a nechává sebou manipulovat. Když ale může vládnout nedoučený knihovník  po boku s ožralou a přizvukují jim manekýn s francouzským šarmem a německá agentka STASI, nelze se ničemu divit. Smutné je, že se před nimi klaní naše ,,elity´´, které si volíme. Otázkou je tedy, neděláme li chybu mi samotní? A opravdu máme ve vedení státu dskutečné elity? Nebo jde jen o vychytralé překupníky ideí a lidi schopné prodat i svůj domov?

J3.K