Ta jednota politiků a médií je strašidelná

10. 10 2020

www.inadhled.cz   Psychický tlak na společnost je devastující. Média se stále dokola zabývají covidem-19, vláda nyní již s Romanem Prymulou denně mění své plány a odvolává to, co včera již odvolala a schvaluje to, o čem tvrdila, že to nepřijde. Opozice sice tak nějak trochu pobublává, nicméně i ona tvrdí, že situace je vážná. Je tedy čas na to snažit se dozvědět skutečnou realitu, a ne se posadit na zadek z čísel, kterým sdělovací prostředky, vládní představitelé a odborníci typu Flégra po nás hází.

  Každým dnem se zvyšuje počet testovaných osob a údajně pozitivních výsledků testů. Nyní už je údajně 25% všech provedených dokazujících přítomnost viru v těle těch, kteří se na testování přihlásili, nikoliv však dostavili. Vzhledem k mnoha případům, kdy za pozitivní byli označeni i ti, kteří testováním neprošli, je naprosto zjevné, že se s čísly manipuluje tak, aby plukovník Prymula mohl stále více stupňovat svou touhu po zavedení vojenského řádu do běžné společnosti. Vzhledem k zbabělému chování opozice, jejíž jednota s vládními informacemi o jakési pandemii je až strašidelná, nemůžeme očekávat, že by někdo vládě pokládal otázky, na které by chtěl i odpověď. Zkusíme je tedy položit my.

 • Jaká je skutečně prokázaná spolehlivost používaných testů?
 • Dokážou testy říct, zda li testovaná osoba již prošla nákazou covidem 19, v jakém rozsahu a kdy to bylo?
 • Kde jsou statistiky a grafy porovnávající lidi vyléčené, ty s lehkým, středním a těžkým průběhem?
 • Proč se uvádí čísla zemřelých s covidem, jako by zesnuli na covid, když je v drtivé převaze úmrtí naprosto zjevné, že důvod k smrti bylo cokoliv jiného, jen ne covid19
 • Proč se nehovoří o přípravcích a léčivech, která mají vysokou úspěšnost při léčbě koronavirózy? Místo toho se neustále opakuje nutnost vakcinace, přestože i odborníci varují před přílišným optimismem nad její účinností.
 • Proč se ministr zdravotnictví Prymula přeřekl při rozhovoru o povinné vakcinaci a omylem vypustil větu, že stát je připraven čipovat občany ČR? Ihned si chybu uvědomil a opravil se, nicméně je tedy jasné, kam směřuje.
 • Jak je možné, že zdravotnický materiál může nakupovat člověk, který má evidentní střet zájmů a zároveň za sebou skandál s tunelováním nemocnice svěřené pod jeho vedení?
 • Účinnost roušek je téměř nulová, přesto je musíme nosit. Otázkou tedy zůstává, kde a kdo bere právo nutit lidi je používat, přestože testy ukazují jejich škodlivost a nízkou efektivitu?
 • Proč jsou umlčováni odborníci s jiným názorem, než má ministr zdravotnictví?
 • Kam se vytratila transparentnost při nákupu zdravotnického materiálu? Prosakuje řada zpráv o korupci ve vládě týkající se jak nového ministra zdravotnictví, tak i jeho nadřízeného předsedy vlády.
 • Jak chce stát nahradit nedozírné ekonomické škody vzniklé při plánovaném lockdownu? A komu se za něj budou politici napříč kompletním spektrem zodpovídat?
 • Příjmy většiny podnikatelů se blíží nule, zatímco státní zaměstnanci nadále pobírají své platy ve stejné výši. Dojde ke kompenzaci tohoto rozdílu, kdy a jakým způsobem?
 • Není momentální snaha pokračovat v prosazování Zeleného údělu pro Evropu a převádění peněz na tuto pochybnou strategii v nynější době luxusem, na který díky covidu skutečně nemáme? Vzepře se stát Evropské radě?
 • Proč jsou senioři v pečovatelských domech v úplné izolaci, často byli uděláni vcelku zdraví staří lidé ležícími, přičemž se už nikdy nepostaví na nohy a pomalu umírají i přesto, že covid nemají? Kdo za to bude zodpovědný?

  Samozřejmě to nejsou všechny zásadní dotazy, které by šlo položit, nicméně je jisté, že někdo by se ptát měl. Vláda ignoruje naprosto některé skutečnosti, které poukazují na nesmyslnost většiny opatření. Izolovat vir se nepodaří. Vyléčit se z nákazy je většinou otázka tří dnů, přičemž ano, někoho viróza trápí i 10 dní. V závažných případech, tedy v těch skutečných, je stav pacientů jistě komplikovaný, ale je třeba si říct, že jde stále o ultranízká čísla počtu těchto pacientů. Prioritou vlády by mělo být co nejrychlejší promoření a dostatečná pozornost věnovaná nejohroženějším z nás. Zároveň se opět ukazuje, že nejhůře na tom jsou obézní a nemocní lid, kteří si z části mohou za svou nepřipravenost k boji s virem nevhodnou péčí sami o sebe. Jednotnost politiků naznačuje, že se tu objevil nový fenomén, na kterém budou vydělávat jejich celé generace, takže proč by si škodili popřením něčeho, co jim přinese zisk? Opravdu nás mohou dva lidé podpořeni médii všechny uzamknout, ožebračit a velkou část přivést do chudoby? To se tomu nikdo nediví a nepostaví?

Jindřich Kulhavý