Právě se nacházíte:

Tak co nás čeká?

26. 01 2021

www.inadhled.cz   Mutace koronaviru nabírají na množství a poznáváme další a údajně nové a nebezpečnější. Anglická a jihoafrická se pomocí médií a politiků tváří jako větší zabijáci, přičemž k nim obě tyto partičky přistupují s intenzivní hysterií. Přitom viry běžně mutují, je jedno jaký mají název, a jejich agresivita se mění společně s vývojem. Skuteční odborníci, ne ti vzývaní médii a zastávající místa poradců vlády, už ví, že vakcíny, byť jsou na jakémkoliv základu, dlouhodobě nepomohou. Přičemž za nejvhodnější považují ty od Johnsona a Astra-Zenecy. Ale ani u těch nelze spoléhat na dlouhodobou účinnost, maximum je několik měsíců. Takže by se konečně mělo hledat to, co covid bude likvidovat, případně jak naučit tělo se mu bránit.

 

  Evropa se chystá na další hlubší ponoření se do tvrdého lockdownu. Všechna dosavadní opatření selhávají a jen prodlužují agónii. Ekonomika padá, s ní podnikatelé a společnosti, které nepatří do portfolia elitních miliardářů. Raketově stoupá nezaměstnanost, řada lidí bez práce přistupuje z nouze na černé zaměstnávání, protože se musí nějak uživit. Státní pomoc je nedostatečná, to i přes pokračující zadlužování. Především nestátní sféra je z velké části na dně. Jistě, existují prosperující podnikatelé, pro které je svým způsobem covid seslán z nebe, protože se otevřely dveře novým možnostem. Otázkou však zůstává, jak dlouho tato škvíra zůstane pootevřená. Covid nemá umožnit jedněm zbohatnout a druhé odeslat do záhuby. Je to nástroj, který je předurčen k ožebračení všech a k další  koncentraci majetku v rukou úzké skupinky vyvolených. Tzv. Velký reset se stal synonymem právě pro situaci nastupující po vyřešení koronaviru.

  Česká republika zdaleka není jedinou, která se potápí. Vzhledem k našem členství v Evropské unii lze očekávat, že se svezeme s celoevropskou krizi, kterou umocňují další faktory. Ano, jsou to migrace a šílenství nazvané Zelený úděl. Trio připravovaných událostí právě včetně Velkého resetu, to vše navíc urychlené koronakrizí, má změnit náš svět. Co jsme považovali za nemožné, se stává skutečností. A mnohem rychleji, než kdokoliv čekal, to i včetně strůjců tohoto zla. Už nyní tu máme velmi bolestivé dopady a další budou následovat. Množí se bankroty, sebevraždy, brzy začne stoupat zločinnost. Zdravotnictví se přeorientovalo na covidem nakažené, ostatní nemoci ignoruje či se jimi zabývá okrajově. Děti přestaly chodit do škol, dospělí se nestýkají, odpadla řada sociálních kontaktů, trpí mezilidské vztahy, sport přestal téměř existovat. To není Velký reset, to je sražení naší populace na kolena a vytvoření nového bodu zlomu.

  Ptáte se, proč se vše toto děje? Jistě, postrádá to logiku. Je za tím nenasytnost nejbohatších, šílenství soustředěné do jejich vizí, ukázka moci, ignorace odkazů minulosti a určitá forma nadřazenosti a elitářství v té nejdrsnější formě. Jak a kdy to skončí nelze předjímat, možností je několik. Je třeba si uvědomit, že v minulosti nebylo ničím výjimečným, když restart společnosti po pádu říší trval i několik století. Je však možné, že se lidi skutečně naštvou a elity zlikvidují. Nebo mohou být vypuštěny mnohem drsnější nemoci, dá se očekávat válka občanská, ale i ta nejdrsnější mezinárodní a světová. Deep State a Kabala se nezaleknou ničeho, nic jim není svaté. Naše životy, zdraví, nedotknutelnost dětí či úcta ke stáří, to vše pro tyto lidi nic neznamená. Jdou si za svým přes mrtvoly. Ne přes vlastní, ale přes všechny ostatní.

  Zajímá li Vás, co přijde, tedy to, čemu jsme sami nezabránili. Svou laxností a leností umožňujeme vládnout těm, kteří nás za pár šupů zradí. Nejde o to, že sami ignorují zákazy vycházející z jejich prostředí. To pouze ukazuje na jejich samotnou nedůvěru ve vlastní opatření a přiznání, že celá pandemie je pouhým bičem na prosté obyvatelstvo. Horší je, že naše vláda a poslanci jsou součástí mašinérie, která spolupracuje na zničení našeho světa. A my jim v tom napomáháme. Bez ohledu na naše děti a jejich budoucnost. Je čas si to uvědomit.

Jindřich Kulhavý