Právě se nacházíte:

Teorie relativity…

26. 12 2014

www.inadhled.cz  Albert Einstein přinesl světu jeden z fyzikálních zákonů, dle kterého se dále ubírala věda, ve které on vynikal. Toto slovní spojení se však hodí nejen do fyziky, ale i do běžného života. O tom nás přesvědčil i sám Albert, který v pozici studenta měl na vysvědčení z matematiky známku hraničící s propadnutím. Přesto utvářel novodobé dějiny tohoto odvětví.

  Dostáváme se tak k tomu, že většina věcí a událostí kolem nás je relativní. A stejně tak i nenahraditelnost lidí, věcí, oblíbených předmětů. Běh našich životů se skládá ze stále se opakujících jevů, které se lehce mění dle situace, ale v podstatě se opakují. Každodenní stereotyp je občas proložen něčím, na co se těšíme, nebo se toho naopak obáváme. Někdo má život relativně bohatý na zážitky a události, další s tím svým nakládal bez fantazie a promrhal plno příležitostí s ním něco udělat.

  To se zabýváme existencí v našem prostředí. Je však plno lidí žijících v daleko drsnějších podmínkách, kde moc na výběr nemají. Přišli na svět s tím, že se budou nuceni zapojit do boje o holý život, je jedno, bude li to kvůli chudobě a materiálním problémům, případně z toho důvodu, kterým je prostředí války a násilí.

  Člověk se rodí s čistým štítem a nepřipraven. Se zvyšujícím se věkem se rozchází možnosti nakládat se svým životem a jeho průběh se liší. Stejně tak délka i jeho kvalita. Ovšem na konci se rozdílné cesty sejdou a právě tady se ukáže, jak je vše relativní. Ve smrti jsou si opět všichni rovni.

J3.K