Právě se nacházíte:

To už je do očí bijící

23. 08 2018

  www.inadhled.cz   Marocko-španělské hranice a oblast Ceutá patřící na africký kontinent a zároveň k výsostnému španělskému území se stává další vstupní branou pro migrující černochy. Po jejich průniku do Evropy, která Evropou vůbec není, vidíme místo hromadného zatčení a hození zpět přes plot obrovskou radost. Unikají nikoliv před válkou, ale pouze chudobou plynoucí z lenosti pracovat. Můžeme tedy pozorovat obrovskou radost a křepčení dotyčných gymnastů. Dle postav se rozhodně nejedná o hladovějící exempláře, vidíme především svaly a ne čouhající žebra. Něco je pořád špatně.

  Španělsko ignoruje již tak složitou situaci v celé Západní Evropě, která samovolně uvolnila stavidla a vpustila na náš kontinent hordy z Afriky, Pákistánu,Libanonu, Iráku a pár Syřanů většinou doposud bojujících za Islámský stát. Přidalo se tak k zemím, které odmítly bránit své hranice a Schengenský prostor tak postrádá smysl. Infiltrace ortodoxních muslimů a zkušených válečníků ovládajících jak primitivní boj, tak i určitý stupeň technicky vyspělých zbraní, do evropského prostředí nese již ovoce. V místech s větší koncentrací dochází k islamizaci celé oblasti, zvyšuje se kriminalita a snižuje bezpečnost. V největším ohrožení jsou navíc evropské ženy každého věku a nově i děti. Absolutní absence úcty ze strany imigrantů přináší do ulic západních metropolí strach a zděšení.

  Španělé jsou tak další na řadě v plnění snu těch, kteří touží po naprosté likvidaci evropské kultury a inteligence. Vytváření univerzálního přičmoudlého národa jede na plné obrátky i přesto, že už se tomuto vývoji postavilo několik zemí a politiků. Itálie je z přímořských zemí ve své aktivitě osamocena, její předseda vlády Salvini je pod obrovským tlakem. Přesto se přílivu dalších migrantů brání všemi silami. Hospodářská situace Itálie není nijak dobrá, spadlý most v Janově je vztyčeným varujícím prstem, který ukazuje na chybějící prostředky tam, kde prostě chybět nesmí. Místo toho hledají vlády peníze na integraci neintegrovatelných, obrovské náklady spojené s udržením nepřizpůsobivých příchozích budou ještě postupem času stoupat. Jejich výši se nikdy nedozvíme, protože velká část projde pracím systémem neziskového sektoru. Kdyby se všechny tyto peníze přelily do důchodových a mladé  rodiny podporujících fondů, nemusela by se Evropa obávat stárnutí společnosti. Opět by se začaly rodit děti a na seniory by stále zůstalo více peněz.

Za způsobem moderního života bezdětných mladých lidí, genderovým šílenstvím a neschopností reálně posuzovat příčiny dopadu těchto skutečností hledejme nadnárodní nenažrané korporace. Nasazené pracovní tempo vedoucí k ztrátě volného času, jistého přebytku finančních prostředků s tím spojených vede k tomu, že mladí lidé mohou utrácet za nevšední zážitky a pohodlný způsob života, v čemž by jim děti a fungující rodina bránila. Jistě jste si všimnuli úprku mladých do velkých metropolí a touze po životě ve velkém světě. Vylidňuje se venkov typický těžší prací a menším pohodlím. Naopak města se plní, služby v nich jedou na plné obrátky. Místo prodejen pro kutily a železářství vidíme barber shopy, relaxační studia, parfumerie. Celý rok se dá létat na dovolené, zážitkové agentury nabízejí úplné nesmysly. Lidé se chtějí bavit, ztrácí však naprostou zodpovědnost k budoucnosti. Kolik znáte bezdětných čtyřicátnic, případně rodin s jedním dítětem? A kolik rodin, kde jsou 3 děti a více? A teď porovnejte počty. Možná právě honba za pracovními úspěchy, pohodlnost a nakonec vlak, který již ujel, jsou pravou příčinou toho, co se momentálně děje.

  Příliv migrantů neskončí. Dlouhodobě plány zní jasně. Změnit demografické rozložení za každou cenu. Velká Británie, Francie a nyní Švédsko a Německo jsou důkazem, že to lze poměrně snadno, poslední dva státy navíc ukazují, že k tomu není potřeba ani deseti let. Pokud se nenavrátíme k původním hodnotám, které jsme vyznávali, budeme vzhlížet ke kdysi obdivovanému Západu a USA, nebudeme vnímat obrovské problémy, které tam mají a ztratíme naší národní hrdost a s ním ruku v ruce jdoucí identitu, staneme se i my další zemí bojující s kolonizací primitivů postrádajících vzdělání, úctu, pokoru a geny vytvářející potřebnou pracovitost a zodpovědnost. Nebudeme li pozorní, co kdo nám slibuje, co proto skutečně dělá a co je vůbec schopný poskytnout, dopadneme špatně.  

  Nastalo období, kdy každý jedinec napříč politickým spektrem, který pozvedá svůj hlas proti opačné diskriminaci původního obyvatelstva tohoto kontinentu, je tím, koho máme podporovat. Všichni ostatní jsou kolaboranti využívající ke svému prospěchu vylhanou rétoriku a za jejich přesvědčováním nás o dobru plynoucím z migrace je slyšet cinkání zlaťáčků a zároveň je vidět touha po tom dostat se výše. Naivní idealisté z party vítačů jsou pouze chorobně postižení jedinci bez smyslu pro tvrdou realitu života, kteří vyrůstají v době náhražek v podobě playstationů,  facebooku a indoktrinace. Od těch snad ani nemůžeme chtít pochopení pro skutečnost, že si velmi umně podřezávají vlastní větev. Smutná současnost.

J3.K