Vánoce za dveřmi, je třeba zamknout

12. 12 2020

www.inadhled.cz  Evropským trendem je uzavřít Evropany doma. Křesťané slaví dvoje velmi významné svátky v roce. Jedněmi jsou Velikonoce, které jsou spojené se smrtí a nanebevzetím Páně, a pokud si dobře pamatujete, byly letos bez koledy a poutí, druhými jsou Vánoce, které se blíží a nevypadá to s nimi nijak dobře. Zato když měli muslimové své svátky, přísnost v Evropě jaksi pokulhávala. Možná je to náhoda, ale kdo v ni věří?

  Itálie, Francie a Německo již vyhlásily rozsáhlá omezení, které z Vánoc a oslavy odchodu dosud nejhoršího roku, což neplatí pro tu část obyvatelstva, která na vyvstalých problémech výrazně profituje, že pane Prymulo?, udělala něco jako domácí vězení. Snaha udržet lidi mimo kostely, nepovolit návštěvy mezi sebou a zabránit jakémukoliv srocování se za účelem popovídat si, prožít společné chvíle či projevit vzájemný cit, je naprosto evidentní. A vše se tomu přizpůsobuje. Manipuluje se s číslem R, které o ničem nevypovídá, ale slouží jako zaklínací formulka. Stoupají čísla nakažených, přestože nikdo nikam nechodí. Většina lidí rezignovala, chodí v rouškách, z restaurací si pořád nechávají vozit jídlo domů rozvážkovou službou a víceméně se skutečně nesrocují. I když výjimky tu jsou.

  Největší davové šílenství je v obchodních centrech, především v potravinách. Možná se naši spoluobčané připravují na válku, nicméně tato situace trvá už několik měsíců. Všichni však mají roušky, většina si dezinfikuje ruce, takže podle všech informací by měli být tito lidé bezpeční pro své okolí. A pokud ne, pak jsou roušky a dezinfekce neúčinné, což popírá oprávněnost veškerých opatření vlády. Kde se tedy nakazili všichni ti nově pozitivní? Vzhledem k tomu, že byl covid-19 diagnostikován PCR testem i v cole, což prokázal rakouský poslanec, pak asi náš národ žije velmi nezdravě a tento nápoj si dává častěji, než by měl. Na sportovištích to není, to by nehrál žádný z fotbalistů, protože právě tam na sebe dýchají zblízka dvě desítky chlápků. Kde se tedy berou všichni ti nemocní? Kolem 6000 denně, to by znamenalo minimálně 24000 denních odběrů při 25ti% úspěšnosti nalezení viru. Jenže zdaleka ne každý čtvrtý kolem nás je nakažený. Kde lze nalézt, kolik lidí denně a kde se nechá otestovat? To by mělo být první, co by se dalo dohledat a bylo by pak snadné i zkontrolovat. Při spolehlivosti testů, která je spíše úsměvná než reálná, se však zdá, že nám předkládaná čísla jsou skutečně výsledkem rozsáhlé manipulace.

   Nadnárodní řetězce jedou na úkor menších společností a podnikatelů jednotlivců. Letošní rok odnaučil Čechy a Moravany vyhledávat menší obchody, podařilo se zdevastovat prostředí farmářských trhů, které jsou stále více omezovány nařízeními EU. Vláda na nás připravuje šoky v podobě zákazů stánkového prodeje pochutin, tradičních nápojů, chaoticky přikazuje, zakazuje, povoluje a vysvětluje, přičemž i průměrní právníci se podivují, ke kolika porušením Ústavy České republiky, listin a zákonů se politici beztrestně uchylují. Je třeba konstatovat, že kdyby byl covid skutečně nebezpečným onemocněním, v zmatku způsobovaném vládami by to v důsledku znamenalo vyhynutí evropské populace tak do 6ti měsíců. Jenže ono tomu tak není.

  Lidí se většinou virus moc nevšímá, u některých to zkusí a z nich valná většina ani neví, že se navzájem s virem potkali. Některé trochu pobolí hlava a pár jich skutečně skolí a ukáže jim svou sílu.  14 dní trvající chřipka je protivná, takže pokud moc nedbáte o svou imunitu, tak Vás ta covidová viróza může opravdu potrápit. Vážné komplikace se týkají i jinak skutečně vážně nemocných, případně může koronavir odhalit dosud skryté problémy. Osud nechodí po horách, ale po lidech. Náhlé úmrtí může způsobit více příčin, někdy jde o jejich nahromadění a covid se pouze účastní toho shromáždění.

  Stále více se tak ukazuje, že umělý virus byl vypuštěn, nestalo se to určitě v Číně, rozhodně má být nástrojem k nastartování velkých změn a omezení svobody a pohybu nás všech. Je předskokanem vakcinace, která díky svým vlastnostem, které jsou programovány buď záměrně nebo jsou prostě neprověřené, časem ovlivní další existenci lidstva. Jde o spojení několika cílů, ke kterým covid otevřel dveře dostatečně na to, aby se tou štěrbinou protáhnulo přesně to, k čemu je covid předurčen. Všimněte si, jak je covidová hysterie flexibilní a přizpůsobuje se momentálním potřebám. Už nyní se ví, že v lednu přijde další vlna, přestože se údajně dělá vše proto, aby byli lidé chráněni. Plno lidí to prostě nechápe, neakceptuje tuto teorii vydávanou za konspiraci. Jenže pokud se nad tím skutečně zamyslíte, chybí jakékoliv jiné reálné zdůvodnění chování politiků podléhajících globálním vlivům, penězům a záměrům. Jestliže se zdá, že vše postrádá logiku, tak tady ji máte. Jediné tedy, nad čím se můžeme pozastavit, je úvaha o tom, kdo komu da právo takto s námi zacházet. Vzpomeňte si tedy, koho jste volili, co pro Vás teď udělal a odpovězte si sami. A už se konečně vzepřete té zvůli.

Jindřich Kulhavý