Vlastenec, nácek, xenofob a fašista?

19. 02 2019

  www.inadhled.cz     Je pozoruhodné, kolika názvy jsou častováni ti, pro které je historie, současnost i budoucnost České republiky spojována s jistými tradicemi a zvyky. Mezi ně patří láska k vlasti, touha po bezpečnosti své i vlastních dětí, připomínání si toho čím jsme v minulosti prošli, co je s námi spojováno, a také to, čeho se obáváme. Je sice smutné, že nejznámějším obhájcem české identity je částečně naturalizovaný Japonec, vládu vede zkompromitovaný Slovák a největší zastánce likvidace české státnosti je světoběžník Schwarzenberg, můžeme si ale také říct, že jedním ze dvou největších českých králů byl Karel IV. z rodu Lucemburků a toho druhého, tedy Přemysla Otakara II. zradili právě čeští pánové. Takže ono to s tím naším vlastenectvím nebylo často až tak horké.

  Migrace neustává a Němci stále nemají dost, shání se po dalších 10ti milionech nových příchozích. Je to s podivem, když dosud ještě nebyli schopní donutit k práci ty, které si dosud dopravili. Postupně se jich hrstka objevuje třeba na benzínových čerpadlech, v McDonaldech, ale všeobecně si myslet, že se postaví k míchačkám, ke strojům, či začnou budovat dopravní infrastrukturu, to je asi nesmysl. Místo toho ovládnou časem podsvětí, takže lze očekávat vzestup drogových deliktů, rozvoj sexuálního průmyslu, něco násilí a poměrně dost navýšený počet krádeží. Přidá li se zvýšená nemocnost, porodnost a nepřizpůsobivost, budeme mít brzy exotiku přímo za hranicemi. Samotní Němci už toho mají z velké části plné zuby, a kdo měl možnost s pár z nich hovořit, může být jen šokován tím, že se dosud ještě nijak nepostavili výrazně proti tomuto systému. Jejich historická disciplínovanost dostává hodně zabrat, protože na jedné straně jsou zvyklí poslouchat vedení, byť je naprosto scestné, na té druhé jim začíná vadit doslovný nepořádek všude a strach o bezpečnost. Jejich smůlou je, že už několik desetiletí jsou součástí společnosti Turci, kteří v podstatě načali určité změny, takže bordelizování měst a islamizace pokračuje postupně již déle a nejsou na první pohled tak násilné. Jenže příchod Afričanů, Pákistánců, Afgánců a Syřanů je přeci jenom jiná káva, a jestliže muslimizace je jeden zásadní problém, tím druhým je pro Němce naprosto nepřijatelná špína a kultura nezájmu o své okolí. Německo si zadělalo na obrovskou a zásadní změnu, která může skončit jakkoliv. Ostatně podobně se chová Švédsko a dění v něm začíná hrozit katastrofou, a pokud si proslulí Vikingové nevzpomenou, v čem byla vždy jejich síla, pak se tato severská země postupně stane kriminálním centrem Severní Evropy.  O Velké Británii není třeba hovořit, ta už je za svým La Manchem ztracená.

   Francie je dlouhodobě zemí plnou mnoha národností. Podíváte li se na množství kolonií touto zemí využívaných, nelze se divit, že úspěchy mořeplavců a dobyvatelů mají ve svém důsledku zatmavení téměř celé Francie. Nicméně i v ní jsou  oblasti, kde vlastenci dosud žijí a snaží se zachovat historické spojitosti z dobou, kdy se jednalo kulturně nejvyspělejší evropskou zemi. Především vinařské kraje dosud spravují především původní obyvatelé, a přestože na ulicích potkáváte příslušníky mnoha národů, jsou to opět domorodci, kteří žijí klasickým národním pohodovým způsobem. Vinárny, kavárny a místa před nimi patří především jim, zatím co ploužící se postavy muslimů a černochů po ulici tam moc nepotkáte. Za to v supermarketech nakupují plné koše a poté ženy asi prchají vařit. Tradice francouzské venkova se stále drží, ovšem v městech už je to horší a především Paříž zčernala. Žluté  vesty bojující za starou dobrou Francii, byť z našeho pohledu výrazně socialistickou, což patří také k místní tradici, jsou pod obrovským tlakem a represí státních orgánů doplněných hordami ozbrojených….a teď nelze přesně určit kým, protože to nejsou jen policisté. Rozčarování turistů, kteří hlavní město na Seině navštívili před 20ti roky a nyní, je obrovské. Jih Francie, to už ani není třeba komentovat, Lyon, Marseille a Nice prostě začínají patřit k exotickým destinacím, ovšem v nijak dobrém smyslu. Orient a Afrika se blíží k severu a brzy sevře i dosud bezpečný střed této kdysi tak krásné země.

  Jak to máme u nás? Každý, kdo se brání migraci, je nazýván všelijak, jen ne vlastenec. Propaganda ze strany politiků Pirátů, Topky ČSSD a STAN otevřeně tito lidi nazývá nácky, u ANO to je malinko skryté, přestože je do evropských voleb vede sice hezká, ale jinak úplně protičeská Charanzová aJorovábude nadále řádit ve funkci eurokomisařkxy.  Což vysvětluje obojakost Babiše.  Dále se o posty uchází Tělička, Štětina, Pospíšil a daší, kteří za nás nikdy bojovat nebudou. Proti nim stojí každý, komu leží osud země na duši. Hned má i svá jména, byť nevypovídají o tom, jací jsme. Nácek je člověk, pro kterého neexistuje jiný národ, než jeho vlastní a ostatní by nejradši vyhubil. Což Češi nikdy neříkali, pouze tvrdíme, že každý národ má svůj domov a ten má zvelebovat. Fašisté byli Němci, kteří své znepřátelené národy zpopelňovali pomocí koncentračních táborů bez ohledu na věk a pohlaví. Tím, že si sem nechceme pustit nebezpečí v podobě kulturně odlišných národů neschopných se integrovat do evropských standardů, neříkáme, že patří do plynu. A zůstanou li tam, odkud přichází, rádi jim sexuální osvětou pomůžeme zmírnit jejich schopnost přemnožovat se a následkem toho hladovět. Takže nejsme ani náckové a ani fašisté. Nelze nás nazývat ani xenofoby či rasisty. Kdyby nám vadila tmavá pleť, Romové by díky své početní nedostatečnosti byli dávno vyhubeni. Pokud se tu objeví skutečně pracovitý, šikovný a inteligentní černoch schopný přijmout naše zákony a procesy společnosti, jistě nebude mít žádný problém. Ovšem vozit je sem, a to způsobem pokusu vyjde to nebo ne, je nepřípustné. Být vlastencem není správné?

  Vlastenec je člověk, který svou láku k rodné zemi projevuje péčí o ni, zachováním její identity a obrany proti napadení a odcizení. Proč bychom se měli měnit my, když nově sem tahaní se přizpůsobovat nám nechtějí. Nepotřebujeme zde takové lidi, a pokud nám Kalousek a další tvrdí, že ano, pak jsou to lháři. Už za komunistů, a to je co říct, jsme byli plně soběstační. Možná jsme nebyli zdaleka na špici technologie a pokroku, politická situace byla všelijaká, ale  rozhodně jsme po stránce průmyslu, potravin a výroby na tom byli mnohem lépe, než nyní. Pokrok nelze zastavit, stali jsme se součástí Evropy, ale jiné, než jsme si vysnili. Návrat ke komunismu či socialismu nikdo na rozdíl od Francouzů a Němců (ti si to asi chtějí vyzkoušet) opravdu nechceme, ale zůstat svobodnou, nezávislou a hrdou zemí bez invaze těch, kterým naše historie nic neříká, to opravdu považujeme za správné. Máme nádhernou domovinu, která snad jen mimo moře a dlouhodobého tepla nepostrádá nic. Naopak nám přebývají politici, kteří by nás prodali za zlámanou grešli. A o to nestojíme. Naše hospodářství, které nám kdysi patřilo, je rozprodáno, nevlastníme už ani svou vodu, naše produkty vyrábí cizí firmy, nebo už dávno opustili původní místa výroby. Cizáci si nás koupili za pár drobných a rozebrali na prvočinitele. Je nejvyšší čas vrátit se tam, odkud jsme před 30tri roky vyšli a vrátit nám hrdost a sepjetí. Pojďme žít náš krásný český život a nenechme si vnucovat Evropskou unií africkou, muslimskou či multikulturní společnost. Jsme Češi a zůstaňme jimi nadále.

J3.K