Výchova pirátských voličů má novou dimenzi

6. 06 2019

www.inadhled.cz   O indoktrinaci ve školách prováděné několika politickými neziskovkami v čele s Člověkem v tísni jsme již psali mnohokrát, přidali jsme řadu příkladů a zvlášť závažných případů. Degradace apolitičnosti školství a výměna učební látky za agitaci pro záměry vedení Evropské unie a našich politiků spolčených s ním tak pomáhají přeměnit logické myšlení za naslouchání lžím o klimatu, prospěšnosti migrace, vzniku multikulturní společnosti či prospěšnosti vzniku evropského státu při likvidaci těch národních. Situace vzniklá i díky této školské politice vede k závažným mezigeneračním sporům mezi rodiči a jejich dětmi. Pedagogové a přenášející zaměstnanci neziskovek převychovaní v agitátory se rázem významově vyvyšují nad rodiče, pro které může a nemusí být tento stav uspokojujícím. Nicméně děti jsou jako houby a nasávají informace, aniž by rozeznaly, které jsou pravdivé, překroucené či naprosto vylhané. Manipulace s vědomím mládeže se tak stává jedním ze základních kamenů budoucí voličské základny stran spojených s neziskovkami.

  Vše se vyvíjí a ani čert stále nespí. Novým počinem Pirátů je tak návrh, aby ze středoškolských maturit byl vypuštěn jeden ze základních předmětů, tedy matematika. Zároveň by mělo být za úplné středoškolské vzdělání uznáno i absolvování kompletní výuky, aniž by se podařilo studentům uspět u maturity. Pokud nechápete, jak to lze spojovat se snahou připravit si své nové voliče, pak je snadná odpověď. Zkuste tuto informaci předat svému dítěti chodícímu na střední školu. Reakcí bude radostný výkřik s tím, že má konečně někdo rozum a jasnou prioritou při prvních volbách po dosažení osmnáctin bude dát hlas navrhovatelům těchto nesmyslů, tedy Pirátům. Dá se totiž předpokládat, že rozumně uvažující politici standartních stran se proti tomuto návrhu postaví, populističtí hráči však udělají vše proto, aby tímto mladou generaci oslovili.

  K čemu by vedlo schválení podobného návrhu? Vynechme třeba jen snahu učit se to, co vlastně nebude důležité k získání potvrzení o ukončeném studiu. Už takto se snižuje průměrná výše IQ studentů. Dalším namícháním s generací Afričanů a Arabů se pokles inteligenčního koeficientu ještě urychlí, což je dáno vědecky dokázaným rozdílem v úrovni myšlení mezi Evropany a národy migrujícími na pozvání západoevropských vládců do Evropy. Ale i bez nich díky změnám v způsobu života způsobeným využíváním počítačů, mobilních telefonů, ignorací literatury a prostého čtení dochází k velkému zúžení rozhledu mládeže, schopnosti vnímat a umět se učit. Mladí mají mnohem jednodušší situaci při shánění informací, odpovědí na testy a zanedbávají klasické vzdělání. Díky tomu mají omezenou slovní zásobu v mateřském jazyku, neznají přírodu, chybí jim praktické znalosti, které mohou získat pouze těsným stykem s realitou. Vypuštěním matematiky z maturitních zkoušek by dostal smrtelnou ránu další předmět. Po mateřštině, fyzice, chemii a biologii by se z matematiky stal další přebytečný obor, tedy aspoň z pohledu studentů. Přidejme ještě překroucený dějepis, zeměpis měnící se dle politické situace v jednotlivých regionech a devastující humanitní obory postavené na filosofiích připomínajících smrtící koktejl levicových ideologií, a máme tu problém s tím, jestli vůbec děti do školy pouštět. Přitom právě umět počítat je pro život velmi důležité, což platí i pro znalost fyzikálních zákonů. Jde totiž o naprosto základní předměty, jejichž znalost je potřebná po celém světě.

  Proč to tedy Piráti navrhují? Prvním důvodem je výše již zmíněná snaha předpřipravit si voliče. To se jim velmi dobře daří a dalším krokem bude jistě úprava zkoušek i na vysokých školách.  Dále je dost možné, že vzhledem k minulosti některých členů Pirátské strany a jejich mládí na ně stále doléhá složitost dokončení jejich vlastních studií. Tímto krokem se de facto snaží zbavit  fobie spojené s koncem školy. Zajímavou možností je příprava na příchod velkého počtu migrantů, u nichž bude třeba výrazně změnit učební osnovy, budou li chtít po nich absolvovat povinnou školní docházku. Vyřazením některých předmětů a zjednodušením získání středoškolského a vysokoškolského vzdělání tak bude jednodušší přidělovat vysvědčení i těm, kteří budou úplně….blbí. A vzápětí budou kooptováni do manažerských funkcí, politiky či neziskovek, samozřejmě opět s tím, že na to mají dostatečné vzdělání. Že ve skutečnosti neumí mluvit, počítat a logicky uvažovat nikoho zajímat nebude. Aspoň budou ovladatelnější. Protože jak jste si jistě všimnuli, vybrané školy pro děti elit jsou náročnější a v nich se skutečně učí budoucí špičky, které budou ovládat ty méně zdatné. Jak jednoduché.

  Piráti jsou řízeni velmi pragmaticky. Společně s prosazováním užívání marihuany, podporou LGBT komunit rozkládajících klasickou rodinu, a tím i výchovu k lásce k vlasti a podpoře multikulturního světa bez jakýchkoliv hranic, což se mladým líbí, protože jim to připadá tak svobodné a nesvazující, je snižování úrovně vzdělání dalším majstrštykem při výchově voličů. A dav tleská….

J3.K