Právě se nacházíte:

Vysvědčení….

30. 06 2016

    www.inadhled.cz    Konec školního roku je vždy důvodem k projevu mnoha emocí. Ne všechny mohou být pozitivní, ono zhodnocení desetiměsíční práce rodičů i jejich potomků může mýt různé výsledky. Takže klid, podívejme se na tyto okamžiky více zblízka, vezmeme to od těch, kteří dnes nic nedostanou.

 

  Pro ty nejmenší se od opuštění matčina lůna blíží první velká změna, tím je zápis do jesliček. Oťukávání s kolektivem jiných soukmenovců přinese slzičky, zároveň však připravuje malého človíčka na soužití v nesourodém kolektivu. Nejde o nic dramatického, snad jen matkám to přijde drastičtější. Jejich zapojení se do pracovního procesu jim však přinese plno staronového vzrušení, jen je třeba se vypořádat s riziky spojenými s novým zájmem mužů o dotyčnou. To je však téma pro jinou stať.

  O něco málo starším školkou povinné  končí bezstarostný život plný hraní, naposledy opustí budovu, v níž je vychovávaly ,,tety‘‘ , a přemístí se tam, kde začnou jako houby vstřebávat vědomosti. Obě tyto skupiny tedy list papíru popsaný čísly, případně slovy čísla vyjadřující, prozatím nezajímá. Jsou tedy v naprostém klidu.

  Složitější to mají školáci. Po téměř roční dřině, době plné minisoubojů s pedagogy, nasávání informací, nervů z testů jejich schopnosti ukládat je a neustálého přesvědčování, že do školy se chodit prostě musí, přichází den D a s ním někdy očekávané, jindy naprosto šokující zhodnocení výkonů.  Zde je třeba si mnohé uvědomit a předejít tak zbytečnému vylévání si vzteku nebo naopak přeceňování talentu. Na první pohled je zřejmé, že jedničkáři jsou lépe připraveni pro úspěšný život, než ti méně znalostmi nabušení jedinci. Skutečnost však může být úplně jiná, realita každodenního plynutí okamžiků nahrává připraveným, a těmi jsou často protřelí zástupci středního proudu.Ššprti za pár let ve škole mohou ztratit smysl pro boj s nepříznivými vlivy. Vše jim totiž jde snadno, nemusí improvizovat a nejsou li skutečně geniální, mohou časem narazit. Nu což, členů proslulé menzy mezi námi není mnoho.

  Dalším atributem určujícím výsledky jsou pedagogové. Přiznejme si, že zatvrzelost a nepružnost starších struktur je někdy na škodu. Doba spěchá dopředu mílovými kroky a některé především starší učitelky nezachytily změny tak, jak by měly. Doba počítačů, mobilních telefonů a technický pokrok v mnoha směrech jsou nad schopnosti jejich přizpůsobivosti a určitá kostnatost v jejich přístupu k pubescentům je v nesouladu s tím, jak se skutečně žije. Snaha utahovat šrouby tam, kde má být lehkost a pohyb, je někdy likvidační. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že morálka se stává pouhým prázdným slovem, nynější mládež má mnohem méně povinností a je jaksi dost ,,free‘‘.  Omladina však byla vždy novou hybnou silou ke změnám a je jen na nás starších určovat, kam až může pokus o jakýsi převrat dojít. Usměrňování je v pořádku, musí mít své pružné hranice. Přiznejme si, že učitelům byly odebrány možnosti určitých postihů, mají to těžké, rákosky jsou muzejními kousky, ale restrikce v podobě poznámek, důtek i snižování známek z chování jsou často za hranicí normálnosti a efektivity.

  Samotné známky na vysvědčení nemusí vždy realisticky hodnotit znalosti a schopnosti potomka. Často jde o vyjádření vztahu učitel – žák, takže se částečně týká subjektivního pocitu. Dále sportovněji ladění studenti mají jiné hodnoty, než například ti, kterým sezení ve škamnách připadá pohodlnější, než si jít zakopat. Až samotný život prověří, co zůstalo v dutině hlavní a jak jste připraveni probíjet se směrem k důchodu. Slyšíte li občas rozhovor se špičkovým sportovcem či úspěšným politikem, nemůžete často pochopit, proč právě jim nedělá problém mít zaparkovaný luxusní vůz před výstavním domem. A naopak skutečný odborník v oboru jemné mechaniky jezdí metrem. Pokud žije v Praze.

  Někteří učni, středoškoláci a většina vysokoškoláků uzavřou dneškem svou pouť po studovnách a zapojí se do pracovního procesu. Práce je hodně, lidé chybí na všech postech, výběr možnosti uplatnění je velký. Dokud nám sem evropský moloch nepošle desetitisíce přivandrovalců, je pořád možnost si zařídit vlastní život dle určitých představ. Skončilo období bezstarostného mládí, ozývá se zodpovědnost a boj o další vymoženosti. Praxe ukáže, jak rovná je startovní čára pro všechny. No..není.

  Hoďte však všechny tyto úvahy dnes za hlavu, nic momentálně nezměníte. Čtyřkaře mějte rádi stejně jako jedničkáře, třeba Vás jednou překvapí. Je konec a na další začátek si chvilku počkejme. Nikdo z nás nemá vysvědčení vystavené v obýváku ve zlatém rámečku, výjimkou jsou jen vysokoškolské diplomy těch, kterým se na nich podařilo vystavit úspěšnou kariéru. My všichni ostatní normální to berme s humorem. Začaly prázdniny, tak si je opravdu užijte.

J3.K