Vývoj je prioritou, historii je třeba zapomenout

20. 06 2020

  www.inadhled.cz   Svět se zbláznil. Tímto zjištěním bychom mohli začít a také skončit s dnešním článkem. Vystihuje totiž přesně situaci, ve které jsme se nedobrovolně octnuli. Přestože nějakou dobu trvalo, než lidstvo k této metě dospělo, v důsledku předešlých svých činů se mu to asi konečně podařilo. Kdy se vše začalo přibližovat k bodu, ve kterém se nacházíme? Dekadence společnosti přichází vždy s určitým vrcholem stávající civilizace, kterou na jejím konci pohltí a zahubí proto, aby se mohlo začít od jistého začátku. Zdá se, že jsme svědky dalšího historického milníku.

  Možným počátečním impulsem mohla být 2.světová válka, která však netrvala tak dlouho, aby dokázala změnit běh dějin. Nicméně zvěrstva s ní spojená byla důrazným varováním. Jestliže němečtí nacisté dokázali vybudovat koncentrační tábory předurčené k likvidaci celých národů a vojensko-politická mašinérie vytvořila z Němců roboty sloužící zájmům šíleného Vůdce, bylo otázkou času, kdy se někomu vrátí podobné choutky. Evropa byla přerozdělena a ukázkou svobody se staly spojené státy. Pro ty bylo významným obdobím především to mezi světovými válkami, kdy USA postihla jak krize, tak i vzestup ekonomiky a světové důležitosti včetně přerozdělení sil uvnitř rodícího se uskupení později nazvaného Deep State. 2.světová válka a konečné vítězství společně se Sovětským svazem jasně ukázaly, kdo se stal světovou velmocí. Do ústraní ustoupily Velká Británie a Francie, přestože patří nadále k evropským lídrům. Německo bylo na kolenou, ovšem ne až tak. Elity nacistické kliky byly přemístěny pod křídla amerických koncernů a pouze se přestěhoval mozkový potenciál fašistického agresora do laboratoří a kanceláří pozdějších nadnárodních koncernů, které obnovily Německo a udělaly z něj opět evropskou velmoc. Počet odsouzených k smrti v Norimberském procesu byl směšný vzhledem k tomu, kolik lidí díky jejich loajalitě s Hitlerem zemřelo.

  Sovětský svaz měl daleko horší startovní pozici. Zplundrovaná země, do jejíhož područí se postupně dostaly státy tvořící později Východní blok, tak vypadal komunistický moloch zpočátku. Vzhledem k absenci amerického kapitálu a ztrátě mnohého, co Němci odvezli, stál začátek socialismu na politické agitaci a vzbuzení jistého nadšení mezi mladými. To sice postupně opadalo, nicméně takto postižené státy zůstaly relativně nezadlužené, hospodářsky sice částečně zaostalé, ale vcelku samostatné. Období přechodu od socialismu k novým cílům pro ně tak mohlo být podstatně jednodušší, než se zdálo. To platilo především pro Československo. Bohužel se k moci v roce 1989 dostali naprostí amatéři, ostatně bylo chybou očekávat od intelektuálních kotelníků něco lepšího? Sověti řešili zpočátku jiné problémy a až nástup Putina se stal světlem na konci ruského tunelu. Amerika tak společně se Západní Evropou měla určitý náskok, navíc se jim podařilo zplundrovat vše dobré, co ve Východní Evropě zůstalo.

  Pocit vlastní neomylnosti a potřeba něčím krmit ekonomicky náročnou politiku způsobil přerod USA v mezinárodního četníka. Přišlo 11.září 2001, které bude navždy tajemstvím. Existují desítky teorií, co se vlastně stalo, a asi už jen blázen věří tomu, že pár Arabů ukradlo několik letadel a nárazem do dvojčat v New Yorku odstartovalo totální přeměnu světa. V Evropě ukončilo ještě před tím činnost EHS, rozpadla se RVHP, vše spělo ke vzniku EU, ovšem se snahou vyšachovat v té době velmi zaostalé, nicméně neustále nesmírně silné Rusko, bohužel vedené lidmi, pro které byly důležitější věci než zachycení nástupu nových pořádků. Naštěstí pro Rusy se objevil Vladimír Putin, a i přes totální odpor Západní Evropy a USA dokázal Ruskou federaci postavit zpět na nohy a postupně si vybudovat obrovský respekt, který nyní staví jeho zemi do pozice protiváhy Spojených států. Tápání Američanů a utápění se v Arabském jaru využila i Čína, která dokázala během krátké doby opustit post zaostalé zemědělské země a vyšvihla se mezi skutečné technologické a hospodářské velmoce. Tento progres lze vnímat velmi intenzivně i přes jistou nenávist k politickému zřízení Číny podporovanou závistivým Západem.

  Neschopnost Západu vytěžit ze svého náskoku pozitiva a pocit výjimečnosti elit je znakem této doby. Vše, co dosud fungovalo, je potlačováno. Místo jisté stagnace, odpočinku a nadechnutí se je tu snaha vše změnit. Explozivní vývoj technologií, který lidstvo dosud nezažilo, přinášel zpočátku plno pozitivního. Z koní jsme přesedli do aut, zjednodušili zemědělství, automatizace výroby poskytla mnohem více času na mimopracovní aktivity. Mohli jsme si začít užívat jistého pohodlí a zcela logické by bylo, kdybychom skutečně přestali řešit nesmysly a trochu zvolnili. Jenže nenasytnost je špatná vlastnost a chtíč vrahem svobody. Přišlo hledání důvodů, jak zajistit změny, které by přinesly další zisky. A protože vše fungovalo relativně dobře, bylo třeba to vše tak nějak rozbít, nasypat písek do soukolí. K tomu posloužilo právě 11.září. Mimo jiné odstartovalo likvidaci svobod. Špehování jednotlivců přešlo ve snahu totálně kontrolovat každého.

  Od tohoto data začínají novodobé problémy světa. Přišlo Arabské jaro, začala nesmyslná migrace, která má změnit mapu světa. Byly rozkolísány ceny ropy, politici roztočili finanční spirály, pod rouškou sociální solidarity vystoupaly do nebetyčných výší daně. Jenže lidé si s tím poradili a mohli žít díl v relativním klidu. Takže začalo strašení ekologickou katastrofou, ze které si řada z nás nic nedělala, protože čísla spojená s možnostmi a realitou jasně ukazují, jak velkým podvodem je Zelený úděl pro Evropu. Přidalo se popírání přírodních zákonů, tedy byl vytažen gender. Bylo třeba přitlačit na pilu, takže se do hry vrátila vakcinace světa spojená v budoucnosti s čipováním každého člověka. Tedy tu máme koronavir, který způsobil totální propad světové ekonomiky a obrovské zbohatnutí těch nejmajetnějších. I ten brzy vyšuměl, takže je tu poslední pokus a opět se navyšují statistiky nakažených. Když ani toto strašení nepomůže, může být rozšířen jiný vir, ovšem skutečně už smrtelný. Ano, už se to děje, byl vytažen rasismus. Zatímco byla vymyšlená epidemie využita k přesunům obrovských částek směrem k ekologickému šílenství, které nás vrátí o mnoho desítek let zpět, demonstrace proti neexistujícímu rasismu začaly ničení dosavadní kultury vycházející z bohaté historie. Svrhávají se sochy velikánů, mládež decimovaná indoktrinací se chová jako utržená. Dopad mají o dlouhodobě vytvářené potřeby falešné sociální a ekonomické solidarity představované amorálním neziskovým sektorem. Všimněte si zvyšující se frekvence událostí, o kterých jsme si mysleli, že nikdy nepřijdou.

  Jak jsme uvedli v začátku, svět se zbláznil. Mohli jsme mít krásné a relativně pohodlné životy plné svobody, cestování, sportů a poznávání jiných krajů a zvyků. Místo toho každý den přichází poselství o tom, že tato planeta se pod vedením úzkého kruhu elit řítí do propasti, ze které se bude dostávat další stovky let. Končí opět určitá fáze vývoje a přijde nová? Skutečně se nacházíme na dalším vrcholu sinusoidy, abychom začali volný pád dolů? Bohužel tomu vše nasvědčuje. A věřte tomu, že když to nepůjde jinak, sáhnou světovládci k obvyklému nástroji, tedy k válce. A ta třetí světová by mohla být skutečně fatální. Opravdu na to budeme jen tak čekat? Copak to vám voličům, občanům a rodičům nedochází?

Jindřich Kulhavý