Zákony a  oklešťování svobody…

30. 04 2018

   www.inadhled.cz   Zákonodárství je součástí lidstva od nepaměti. Původně pouze vyslovovaná pravidla se postupně stávala zaznamenávanými různou formou a určovala jistý způsob možného žití v dané oblasti. Zákony vždy tvoří elitní část národa, která se jimi ze všech lidí řídí nejméně. Mají určovat hranice toho, co lze. Většinou jde tedy o formu omezování určitých svobod.  Vzhledem k tomu, že lidstvo je velmi rozšířeným druhem na naší planetě a využívá nejen pudů, ale i techniky a dalších atributů spojených s vyšší inteligencí, jsou částečně zákony potřebným nástrojem k předcházení konfliktů. Bohužel však žijeme v době, kdy je moc tvořit nová pravidla a směrnice vložena do rukou úzkého kruhu lidí, kteří tuto pozici zneužívají k stále většímu ,,utahování šroubů´´.

  Samotná příroda si se svými pravidly moc práce nedala. Sinější požírají slabší, potravní řetěz je prioritou, která tvoří základ života v ní. Lidé se svým vyšším IQ dostali do pozice, kdy síla a schopnost nejsou prioritní, dokonce paradoxně ani inteligence. Aby člověk uspěl a dosáhl pomyslných vrcholů, za což lze v této situaci považovat jistou beztrestnost, musí skloubit několik vlastností. Máme li je vyjmenovat, tedy jde o chytrost až vychytralost, sebevědomí, jistou dávku agresivity, umění přetvařovat se (v přírodě to nazýváme mimikry) a působit na dav, dokázat vystupovat a pružně reagovat i tam, kde chybí znalosti, nemít sociální cítění a svědomí. Jak lze vypozorovat, není tam moc zrovna pozitivních dovedností. Ale právě tyto Vás nejlépe dovedou na místo zákonodárce. Tedy tam, kde se vytváří omezení především pro plebs. Bylo tomu tak vždy, jen kdysi v době náčelníků a králů bylo třeba něco opravdu umět, být statečný, hrdý a vůdčí. V nynější době tyto vlastnosti zapadly, nahradily je majetek, bohatství, známosti.

  Pravdou je, že lidstvo potřebuje aspoň nějaký řád.  Vývoj však dospěl tak daleko, že svoboda je velmi úzký pojem, který vyjadřuje jen minimum situací, ve kterých se můžeme chovat tak, jak chceme. Vzhledem k tomu, že elity mají mnoho vykonavatelů vlastních zákonů, jsme my ostatní pod naprostým drobnohledem a trestáni za jakýkoliv přestupek. Navíc strážci a vykonavatelé jsou motivováni k co největším výkonům, takže jsou velmi aktivní. Proto kontrola z Finančního úřadu doslova hledá, na čem by Vás úředníci ulovili a vzápětí za to doměřili mastnou pokutu. Podobně dopravní policisté budou vždy měřit tam, kde to sice postrádá smysl, zároveň to ale přinese dostatečný zisk a ještě Vám za to seberou body, to na důkaz toho, jakou mají zákonodárci a jejich pohůnkové moc. Tito drobní výběrčí si přitom ani neuvědomují, že jsou pouhopouhými sluhy pánů. Ve své pýše a omezenosti jsou často ještě tvrdší, než jejich stvořitelé.

  Zákony mají své opodstatnění tam, kde určují hranice vymezující násilí. V ekonomické sféře vznikají proto, aby se někteří měli lépe, zastřešují se jistou solidaritou, ve skutečnosti často mají za úkol bohatým brát, chudým dávat s odkazem na sociální politiku. Ovšem opět s výjimkou nejvyšších elit, ty totiž dokážou tvořit pravidla s malými okénky, která poté využívají k vlastnímu prospěchu. Podobné je to i v jiných oblastech. Když vymyslím omezení rychlosti, zařídím, abych měl přednostní právo jízdy. Jsem li zákonodárcem, mám imunitu, která mi zajišťuje beztrestnost a pak už záleží na tom, jak dlouho se mezi elitou udržím. Udělá li přestupek kdokoliv z plebsu, je bez milosti okamžitě potrestán.

  Spravedlnost jako taková neexistuje. Má mnoho podob a stejně, jako pravda, je velmi ohebná. Nakládat s ní má právo omezený počet lidí a vykládat ji také. Ostatní ji přijímají s rozdílnou pokorou. Anarchie je nepřípustná, bránit se v rámci práva bývá nákladné, zdlouhavé a otravné, zákonodárci to mají podchycené. Až příště budete platit pokutu, seberou Vám body, doměří daně či přijde jakýkoliv jiný postih, třeba za změnu na Vašem pozemku při Vaší stavbě, je to problém, který přihrál zákonodárcům Vaše peníze, ukrojil Vaši svobodu.

  Od vykonavatelů nečekejte slitování. Kdyby totiž byli dostatečně svéprávní, pochopili by smysl slova tolerance a jejich IQ by je opravňovalo k samostatnému myšlení, pravděpodobně by měli jiné zaměstnání. Pokud nás budou nachytávat na nepozornosti s úkolem zničit nás nebo udržet v úzkých mantinelech, my se nebudeme bránit, pak se nemůžeme divit tomu, že s jejich vzrůstající mocí jde ruku v ruce i touha vládnout tvrdou rukou. Pokud jste dosud nepochopili, o čem je řeč, je Vám úplně jedno, že existuje bodový systém, omezuje se rychlost úplně všude, finančák Vám sedí za zadkem, facebook maže statusy, nemůžete si vykopat studnu, přistavět garáž, za vše platíte, platíte, platíte….Už nemůžeme vůbec nic. Jsme svázáni zákony, směrnicemi, nařízeními. Je jich tolik dost na to, aby definitivně pohřbily svobodu. 

J3.K