Zarputilost Dona Quichotta de la Manche je potřebná

17. 09 2018

  www.inadhled.cz   Síla médií a nejvýznamnějších politických subjektů je neuvěřitelná, a pokud začnou společně zastávat názor, byť sebescestnější, je velmi složité a těžké proti němu bojovat. Ten, kdo je ochotný to udělat, musí být morálně i fyzicky na dostatečné výši, protože ho čeká souboj s větrnými mlýny, do jejichž soukolí se zároveň může dostat.

  Jako příklad si vezměme nynější situaci týkající se migrace a s ní zároveň i islámu. Je už naprosto jednoznačné, že došlo k záměrnému vyvolání migrační vlny, která má několik různých dopadů a má zároveň naplnit myšlenky a ideály několika desítek světovládců. V přední linii zájmů jsou samozřejmě obrovské peníze, jejichž tok migrace sice částečně přesměrovává, nicméně v závěru končí opět v těch nejnaditějších kapsách. Přesun Afriky a islámu do Evropy má za úkol rozložit nejbohatší a nejzodpovědnější světadíl světa a pravděpodobně pomoci zachránit Spojené státy, jejichž zadluženost už dávno přesahuje hranice tamní ekonomiky.  Zároveň dochází ke změně náboženského rozdělení světa a stoupá vliv bohatých arabských šejků závislých doposud na těžbě ropy. Islám tak plní politické úkoly, na které by zbraně šejků nestačily. Samozřejmě jde o obchod, takže se z určitého množství peněz stane normální úplatek, ovšem v tak astronomické výši, že se to dá jen těžko představit.

  Uplatit mocné jednotlivce je snadnější, než rozpoutat svatou válku, zvláště v době, kdy by ještě nebyl jasný výsledek. Evropa je sice po vojenské stránce na tom velmi bídně, ale ještě pořád patří k evropským státům Rusko, a to je opravdu mocný nepřítel. Tichý džihád, který proniká neuvěřitelnou rychlostí napříč evropskými velmocemi, je přípravou na pozdější rozvrat těchto zemí a převzetí moci. O tom, že se daří, se můžeme přesvědčit především ve Velké Británii, kde londýnský muslimský starosta má takovou moc, že si může dovolit volat po zrušení výsledků referenda o Brexitu a napadat předsedkyni vlády Mayovou. Navíc islámské strany již vznikají v dalších evropských zemích a vzhledem k množství muslimů žijících v Evropě a jejich semknutosti se dá očekávat mohutné zvýšení vlivu těchto stran na politické dění. Podíváme li se do Švédska či Belgie, můžeme vnímat, jakým způsobem zasahuje muslimská komunita do života původního obyvatelstva. Postupně převzala vládu nad obchody stojícími na i za hranicí zákonů. Obchod se zbraněmi, drogy, prostituce, tabákový průmysl, praní peněz a násilí, to vše patří do repertoáru těchto gangů. Podobný trend zažívá Německo, Francie a další země. 

  Výjimkou je částečně Itálie, kde se do dovozu migrantů zapojila sicilská mafie. Ta využívá různé skupiny dle svých potřeb. Militantní jednotlivce zařazuje do svých bojových formací a k ostraze, další pracují na jejich farmách pod dohledem zbraní v rukách svých souvěrců. I tady je vidět, jak může migrace produkovat dostatečný zisk. Pokud se Vám zdá, že jde o jistou formu otrokářství, nemýlíte se. I proto má Salvini proti sobě řadu soudců, policistů a novinářů, maří totiž svou aktivitou velký kšeft.

  I u nás existuje pár stovek jedinců profitujících na podpoře migrační vlny. Jejich prací je získávat veřejnost pro záměry elit a přesvědčit národ o nevyhnutelné potřebě absorbovat zpočátku pár set, později stovky tisíc muslimů a vytvořit jim prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Co to znamená, to už víme z Londýna, Paříže, Nice, celého jihu Švédska. Mohli bychom však pokračovat ve výčtu lokalit a jistě se jednou přidá i místo u nás. Což vůbec tyto lidi nezajímá. Na svou stranu získávají především naivní idealisty podléhající demagogické kampani vedoucí k zisku k migraci pozitivní části veřejnosti. Opět je třeba připomenout chování Top09, Pirátů, STAN a ČSSD vedené Hamáčkem doplněného Pochem, či snad cestu Drahoše do vrcholné politiky. Uvědomte si, jak málo lidí dostávajících bakšiš dokáže při správném rozložení sil ovládat politiku a média. On totiž zbytek prostředků různou formou poskytne stát. Například České televizi, novinářům a politikům.

  Bojovat proti tomuto systému znamená možnost přijít o vše, co jste dosud vybudovali, vystavit rodinu riziku ztráty příjmů a děti nebezpečí perzekuce ze strany školy. Na každého se něco najde, takže ohrozíte podnikatelské aktivity, agresivní neziskový sektor žijící z dotací ve Vás objeví nepřítele. Správci sociálních sítí podlehnou hromadnému volání po Vaší likvidaci v tomto prostředí. Budete deprimováni z agresivního chování hloupých či nastavených oponentů, případně speciálně připravených a instruovaných jedinců, z nichž mnohým koukají v přeneseném významu z kapes bankovky tam vložené a na dálku vonící arabským kořením. Stanete se obrazně partyzánem. Plno Vašich známých s Vámi přestane mluvit, budou Vás mít za blázna, který snad ani nesleduje Českou televizi, nečte noviny. Budete muset být velmi zarputilí a neskutečně zodpovědní a trpěliví, nebudete li chtít podlehnout. O tom, proti jakým silám stojíme, vypovídá i zde uvedená fotografie pod článkem. Je naní i americký senátor Mc Cain, kterého tak obdivoval ve své kondolenční řeči Petr Fiala a plno dalších našich politiků. Přirovnání k Donu Quichottovi de la Manche je odpovídající. Kéž by takových odvážných lidí bylo mnoho. Pro zachování suverenity České republiky jsou momentálně těmi nejpotřebnějšími.

J3.K