Právě se nacházíte:

Zázrak

31. 01 2014

  V našich životech se často dějí věci,pro které bylo vynalezeno pojmenování, říkáme jim zázrak. A protože je to úkaz, který je nevysvětlitelným,byl, je a bude často zneužíván ve jménu víry či jiných praktických důvodů.    

 Je jedno, jaké víry či proč, vždy zhmotňoval nějaké nadpřirozeno. Něco, co si běžní lidé neuměli vysvětlit a co schopní uměli zneužít. Zázraky byly zaznamenávány a i nyní denně o nějakém slýcháme, někteří lidé na ně neustále čekají. Podíváme li se však do historie, zjistíme, že plno jevů takto označovaných a přijímaných se časem s růstem našich znalostí už vysvětlilo, mnoho jiných na vysvětlení čeká a pár se jich toho ani nedočká.

  Jsou zázraky v různých prostředích, časech a při rozličných událostech opravdu tím, za co je považujeme? Já myslím, že nikoliv. Oni totiž neexistují, vše má svou podstatu, své důvody. A pokud vynecháme neprohlédnutí iluze, či schopnost některých manipulovat s okolím, pokud budeme trpělivými, dokud se nevysvětlí jevy zapřičiněné fyzikou, chemií či jinou vědou, musíme si uvědomit, že to zbývající je pouze jen těžko uvěřitelná shoda náhod, přebytek štěstí, uplatnění schopností či bytí ve správnou chvíli na správném místě. A tak někdy můžeme těm tzv. zázrakům pomoci. Ale nikdy se na ně nemůžeme sami spoléhat, protože naše intuice nás k určeným cílům přivede daleko pravděpodobněji. A ač si často při pohledu na své syny říkám, že bude zázrak, dojdou li při svých činnostech a energii ve zdraví do dospělosti, už teď vím, že potřebují mít především ten pořádný kus péče a štěstí....žádný zázrak je do dospělosti a ani dál nedovede.

J3.K