Znamená být konzervativním pasovat se na starce?

11. 06 2018

  www.inadhled.cz   Generační obměna je základním stavebním kamenem vývoje lidstva. Jeho jistá překotnost, která nabírá s technickou revolucí na síle, je pravděpodobně znakem až posledních dvou století. Jestliže se například křesťanství dostávalo do popředí v Evropě několik století, běh událostí nyní je daleko rychlejší. Dá se to vnímat na každém kroku. Pokud by se nyní člověk dostal na 15 let na samotku bez kontaktu s civilizací, po jejím opuštění by si myslel, že se objevil na jiné planetě. Tak rychle se vše mění.  

  Ti dříve narození, tím je myšlena polovina minulého století, si jistě pamatují, jak se jim jejich rodiče zdáli být nemoderní. Přitom to byli právě oni, kdo se poprvé vznesl do vzduchu, začali běžně používat automobil, zahlédli vysílání televizní stanice, časem i barevné, uměli zaznamenat zvuk a reprodukovat ho pomocí gramofonu. Zažili mnohé, a ti, co přežili válku, se stali největšími nositeli pokroku. Dlouho to vypadalo, že už mnoho nového rychle nevymyslíme a bude se pouze zdokonalovat, ale elektronika, chemie a počítače postupně zatlačily fyziku a krásu mechaniky do pozadí. A začaly se dít věci. Zeptáte li se dnes mladých na to, co je to magnetofonová kazeta, gramofonová deska či VHS kazeta, koukají na Vás jako puci a někdy vůbec netuší, o čem je řeč. CD je pro ně historie stejně, jako mobilní telefon bez displeje o velikosti malého kina. Nechápou, že všudypřítomný internet je obvyklá součást života až posledních deset let. A s tím vším souvisí i jejich nadšení pro naprosto scestné technologie, například autonomní elektromobily (fuj, už jen ty názvy jsou absolutní hnus), které jim zároveň ukrajují z toho, čeho my jsme si tak vážili, tedy ze svobody, soukromí a vzájemného kontaktu při pohledu z očí do očí.

  Podobně rychle se mění i další záležitosti spojené se změnou myšlení a uvažování. Naivita a možnost zneužívání nedostatku zkušeností mládeže byla, je a bude vždy něčím, čím se ti starší zabývají. I proto je možné vlastnit řidičský průkaz až od jistého věku, možnost být zvolen do politických funkcí znamená dosáhnout určitého stáří, ve kterém je uspořádání myšlenek o něco reálnější, což bohužel neplatí pro každého, viz Feri v Parlamentu ČR. Geniální mládežník dokáže přijít s vynikajícím nápadem v oblasti techniky, výzkumu či podnikání. Ovšem jsou oblasti, které vyžadují sociální cítění (to se vyvíjí společně s uvědoměním si závažnosti některých problémů společnosti), rozvahu, klid, schopnost správné analýzy a především velký rozsah znalostí. Nikoliv těch naučených, ale získaných životem. Poslední dobou rozmáhá dávání prostoru náctiletým ,,politologům´´, jejich angažovanost a vystoupení jsou snůškou převzatých frází a naivních idealismů. Právě na nich se projevuje, jak moc lze myšlení pubescentů ovlivnit a zneužít. Ostatně i proto byl zahájen rozsáhlý proces indoktrinace již ve školkách a školách všech stupňů. Nejde jen o práci neziskového sektoru, ale především o jistý způsob korupce pedagogů v době, kdy samotné školství strádá nedostatkem financí. Promyšlený tah s inkluzí je dalším mistrovským dílem propagátorů změn spojených s využíváním dětí.

  Vraťme se však k protlačování pokroku za každou cenu a vydávání nesmyslných změn za progres. Vyjmenovat lze pár oblastí, které sice na první pohled logicky mění pohled na svět a vypadají velmi atraktivně v souvislosti s budoucností planety, ale ve skutečnosti se staly nejen brzdou, ale doslova diktátorem doby. Hovoříme o ekologii, farmacii, multikulturním pojetí světa a naprosto protichůdných opatřeních vedoucích k bohatnutí jedněch a podrobování si druhých. Oblíbeným příkladem je automobilismus. Jeho vývoj je sice pomalejší, než u počítačové a telekomunikační techniky, ale po dlouhou dobu vycházel ze základů fyziky a mechaniky, což platí pro většinu vozidel dosud. Implantací elektronických systémů vznikají nepatrně ekonomičtější, bezpečnější a k přírodnímu prostředí přívětivější vozidla, ale jejich výroba už zdaleka tak ekologická není. Dvojnásobná hmotnost, chemií zlepšované baterie a hromady elektroniky dělají z aut pojízdné laboratoře okrádající nás o živelnou radost z volnosti pohybu. A bude daleko hůře. Jenže to mladí neposoudí, nezažili dobu krásných hlučných kabrioletů a sportovních aut vonících benzínem. Ztrácí se pocity radosti a štěstí, nahrazuje je adrenalin u počítačových her. Fikce nahrazuje realitu.

  To platí i pro vztahy mezi lidmi. Sociální sítě jsou prostředím, kde lidé sice komunikují, ale bez možnosti vnímat jeden druhého. Vůně, doteky, ty patří možná k zamilovaným párům, ale často pomohou napovědět o druhém mnohem více, než to dokáže facebook. Podání ruky je důležitější, než 10 řádek textu, vůně protějšku není podstatnou jen při milování, ale mnohé řekne i při obchodním jednání. Dalo by se pokračovat do nekonečna. Multikulturní tematika vs národní uvědomění, touha po kariéře proti zodpovědnosti k rodině, zachování hotovosti kontra platební karty, staré porsche v souboji s Teslou, vzdělání v klinči s pseudovědomostmi humanitních odborníků, možnost jít si zastřílet na střelnici nebo zůstat naprosto bezbranným, svoboda proti čipům pod kůží každého z nás. Na prvním místě je vždy uvedeno to, co je spojováno s konzervativním přístupem starší generace, na druhém výdobytky moderního věku. Je jen na Vás si vybrat to, co Vám vyhovuje. Autor je už asi starý muž. Ale zažil to, o čem mladí ani nebudou vědět, že to existovalo. A bylo to krásné a relativně svobodné období, které už dávno skončilo. Nechali jsme si ho totiž ukrást.

J3.K