Právě se nacházíte:

Zvláštní doba

2. 08 2020

www.inadhled.cz   Letošní rok je skutečně zvláštní. Jako by na něj dolehly průšvihy minulých let. Pro politiky a ekonomy přišel koronavir jako na zavolanou. A je dost možné, že byl natolik vytouženým, že přijít musel. Situace ve světě i u nás už dosáhla bodu, kdy zdravý rozum kamsi zmizel a jednání lidí, kteří spolurozhodují o budoucnosti nás všech se dostalo za jakousi pomyslnou hranu. Ekonomika byla předurčena k velkému propadu, blíží se možnost válečného střetu ve Středomoří, na ulicích v Západní Evropě a v USA vládne teror. Genderová problematika nabírá nesmyslně na intenzitě, už se neřeší jen homosexuálové, ale existují skupiny toužící po legalizaci pedofilie, satanismu a dalších úchylností.

  Jak je uvedeno v nadpisu, žijeme ve zvláštní době. Jsou důsledkem degenerativních změn vyspělé společnosti, jde o její záměrnou destrukci, nebo jsme obdobou pokusných králíků v rukách mocných elit? Odpověď je vcelku jasná. Momentální stav je součtem všech těchto tří skutečností. Vyspělá společnost opravdu ve vlnách vždy zdegenerovala. I proto padaly v minulosti velké říše. Mezopotámie, Byzatnská říše, starověké Řecko, Řím, Egypt, Osmanská říše, hitlerovské Německo, všechna ta slavná období měla svůj vývoj vedoucí k vrcholu a následnému pádu. Přinesla něco nového, co dokázalo na věky obohatit lidstvo, zanechala po sobě památky a poté skončila.  Možná jsme právě součástí něčeho podobného v USA a Evropě. Čeká Evropskou unii sešup do propadliště dějin?

  Degenerace přináší destrukci. Tou nejsou jen otevřená vrata migrantům, kteří nás ve skutečnosti nemohou obohatit vůbec ničím. Nejsou pracovití, zodpovědní, vzdělaní a jejich kultura je k té naší kompaklibilní asi tak, jako kdybyste zkoušeli namontovat parní motor z lokomotivy do formule 1. Jediné schopnosti, kterými jsou schopni konkurovat, jsou ty reprodukční. Ovšem bez znalostí potřebných k další péči o případné potomky. Navíc je sporné, potřebuje li svět nadmíru nadržené samce v době, kdy se počet lidí na planetě má dostat přes 9 miliard.

   Sebedestrukci vnímáme v mnoha směrech. U nás třeba rozprodejem země, církevními restitucemi, kdy se obrovské majetky vracely často téměř neexistujícím řádům. Nesmíme opomenout, jakým způsobem církev majetky shromažďovala v minulých obdobích a kolik krve ulpělo na rukách jejích hodnostářů. Podobně lze nahlížet na hospodaření, rozdělování dotací na něco, o čem bylo jasné, že jde jen o zisk. To se týká solárních baronů, řepkového zemědělství a dalších podobných věcí. Pokud jde o Evropu, pak tam je ta sebedestrukce evidentní. Nejen migrace, ale také likvidace zdrojů energie ve jménu smyšleného ekologického grálu nazvaného Zelený úděl a bezuhlíková Evropa. Tragické rozhodnutí pár tisícovek elitních ekoteroristů stojící stovky miliard eur navždy změní Evropu, nikoliv však k lepšímu.

  Pokusy prováděné na lidech nabírají na tempu. Nejdříve to byl gender, který má vyzkoušet, co lidé budou ochotni přijmout. Rozbití základního stavebního kamenu, tedy klasické rodiny sloučené z otce, matky a dětí je první krok. Možnost vychovávat děti v úchylných komunitách pohybujících se při příležitosti Prague Pride v kožených řemínkách či pod vlivem štěkajících jednotlivců z tohoto průvodu je šíleností. Navíc s podporou primátora Prahy. Následuje legalizace pedofilie, která má snad i napomáhat umožnění islámských dětských sňatků. Další formou experimentů jsou ty kolem lidského zdraví. Jestliže laboratoře pracují na vzniku odolných a životu nebezpečných virů, je na místě otázka, proč se to děje? Nejsou li tato místa schopná produkovat protilátky, pak nejsou tyto prostředky ničím jiným, než zbraní určenou pro likvidaci lidstva. Lze těžko očekávat, že by se vyhynutí netýkalo úzké skupinky elitních miliardářů, protože riziko šíření nákaz se bude dotýkat i jich. Kdo ale má to oprávnění dát povel k výrobě či vývoji něčeho podobného? A ještě je schopen to nechat uniknout či šířit mezi lidi. Je covid-19 skutečně syntetickou obdobou chřipky, nebo jde o přírodní úkaz, který byl pouze zneužit? Jde o zkušební balónek, nebo je to první krok ke snížení počtu lidí v této populaci?

  Mohl bychom se ptát do nekonečna. Proč donedávna prosperující Evropa pomalu pracuje na ukončení vlastního progresu? Z jakého důvodu se v USA otvírá neexistující téma rasismu, kde údajnou obětí jsou ti agresivnější a paradoxně nesnášenlivější černoši, a nikoliv častější oběti násilí, tedy bílí. Jak je možné, že grázl Floyd byl téměř svatořečen, zatímco o tisícovkách vražděných bílých farmářů v JAR se mlčí? Stejně tak o znásilňovaných evropských ženách, dívkách a dětech, které se dostaly do rukou nadržených Afričanů. Proč jsou nad zájmy běžných rodin povyšovány ty buzerantů, leseb a ostatních úchylů? Ne, nežijeme v divné době. Stali jsme se součástí šílenství. Zastavme ho.

Jindřich Kulhavý