2.světová válka začala, ale Němci mají nyní jiné starosti….

2. 09 2018 |    www.inadhled.cz   1.9.1939 napadla německá vojska Polsko. Do té doby nevídaná brutalita nacistických vojáků přinesla smrt zpočátku tisícům Poláků, později miliónům lidí po celém světě. Fanatik narodivší se v Rakousku v čele Německa získal na svou stranu zpočátku většinu obyvatelstva a dokázal ji přesvědčit o tom, že právě nastala doba vhodná k obnově historické úloze Velkoněmecké říše. Nebylo to poprvé, kdy se germánská rozpínavost stala příčinou války a také se zopakovala situace, kdy ve finále Němci doplatili na svou touhu podmanit si Slovany. Byť se jim zpočátku díky obrovské represi podařilo postoupit směrem k východu a samotný Sovětský svaz si s Poláky vyřešil dávné historické spory a intervenoval z druhé strany, nakonec to byli právě Sověti, kteří i přes obrovské ztráty odkázali nacisty zpět tam, odkud přišli. Polsko a celá Evropa se pak na krátkou dobu stala svobodnou, to do té doby, než začalo fungovat její přerozdělení.  

   Dalších 50 let poté se od sebe východ a západ Evropy vzdalovaly, aby se v období konce devadesátých let podařil nastartovat proces demokratizace napříč všemi státy bývalého Východního bloku. Rozpady Varšavské smlouvy a RVHP, potažmo i samotného Sovětského svazu, znamenaly obrovskou šanci nastoupit novou cestu k prosperitě, svobodě a demokracii. Nově vznikající Evropská unie se zdála být zajímavým řešením pro všechny, kdy počáteční pomoc vyspělého Západu dostat se Východu na přibližně stejnou ekonomickou úroveň zněla reálně. Jak naivní jsme byli. Západ se totiž již dávno blížil své stagnaci a potřeboval jistý impuls. Tím bylo spuštění plundrování hospodářství nových přátel. Pokud jsme věřili, že Němci navrátivší se do českých a slovenských zemí budou opět pomáhat budovat zdravé hospodářství podobně, jako to dělali sudetští Němci v době, kdy jim ještě nenarostla Adolfem Hitlerem doporučená křídla, zmýlili jsme se. Německé koncerny vyrostlé na troskách nacistického hospodářství s podporou amerických špiček pohltili velkou část našich dožívajících státních podniků a udělaly si z nás kolonii. Přidaly se francouzské firmy mající zájem například o naší vodu a vývoz kapitálu a divident získaných z práce našich lidí a národního přírodního bohatství přesáhl všechny i ty nejčernější představy. Politicko-ekonomická korupce čelních představitelů státu a politiků po tzv.,,Sametové revoluci´´ způsobila devastaci národního majetku a jeho postupné předání zahraničním firmám.

  Podobně dopadla i řada dalších postsocialistických států, nicméně právě Česká republika šla ve svém propojování s německou ekonomikou nejdále. Zkažené plody této spolupráce budeme sklízet o to déle, čím méně lidí si bude uvědomovat, že je třeba tyto chyby začít napravovat. První boom a radost z dohánění Západu chutnaly sladce, opravit tuto naivitu bude ekonomicky náročné, nicméně je životně důležité, tedy pokud chceme zůstat svobodnou a svrchovanou Českou republikou, to udělat co nejdříve. Je třeba začít s podporou malých podnikatelů a přejít na budování silných výhradně českých společností. Doba přeprodeje průměrného zboží dováženého z Německa a Francie musí nahradit vlastní produkce. Spolupráce i s jinými silnými partnery, než jsou zákeřné Německo a Francie, je cestou zpět k prosperitě. Podléhat diktátu Bruselu ovládaného Berlínem znamená krok zpět před rok 1939. I proto se o významném datu nejen polské, ale i celoevropské historie mlčí. Místo toho nás média s hrůzou zavalují lživými informacemi o tom, co si saští obyvatelé Chemnitzu dovolují vůči migrantům a tím i Angele Merkelové.

  Chemnitz ukazuje celému světu, že ani Německo s oporou v silné ekonomice nemůže bez následků zvládnout migrační vlnu a islamizaci své země. Bývalý komunistický kádr kancléřka Merkelová spustila svým diktátorským přístupem a pozváním Afriky a muslimské části Asie do Evropy obrovský průšvih, ze kterého se celý kontinent už nemusí vzpamatovat. Zvláště tehdy, kdy lze Velkou Británii nazvat Ztraceným královstvím a socialistickou Francii zemí, nad kterou místo slunce vychází černý půlměsíc.  Sasové dlouhodobě žili pod nadvládou Sovětského svazu stejně, jako my, Poláci, Slováci, Maďaři a další země RVHP. Právě v Chemnitzu se projevuje odpor proti diktatuře a nátlaku na vzdání se evropské kultury stejně, jako v postkomunistických zemích. Sasové jsou nám z Němců nyní názory nejblíže. Obyvatelé Chemnitzu bojují i za nás. Arogance našich médií ukazuje na to, že kolaborace není otázkou pouze válečných dnů. Úmyslné zapomínání na historická fakta a lhaní o skutečných událostech a počtech účastníků demonstrací, zamlčování toho, kdo provokuje a snaží se vyvolat bitky, jen pro upozornění, je jsou to aktivisté levicové Antify, a té chtějí přijet na pomoc oddíly složené z migrantů, ukazuje na tendenčnost našich elit a jejich zaprodání se do služeb Německa a EU.

  1.9.1939 je skutečný začátek 2.světové války. První dny září 2018 mohou znamenat první kroky k rozbití vlády Angely Merkelové. Němci by si měli uvědomit, že odpor Slovanů proti migraci má své historické kořeny a přidat se k obyvatelům Chemnitzu. Je jen na nich, kdy setřesou břímě, které jim celý tento přesun obyvatel a muslimů ze zemí, pro které je Evropa nikoliv vzorem, ale pouze dojnou krávou, Merkelová a její vláda přineslo. Možná jsme na prahu další etapy směřování Evropy.

J3.K

Autor: Administrator

Diskuse