Bezmezná drzost v přímém přenosu

23. 06 2020

  www.inadhled.cz Vývoj lidstva nepředurčil žádnou rasu k tomu, aby vládla světu. V uplynulých historických obdobích se centra různých civilizací nacházela téměř po celém světě a každé z nich ve své době udivovalo svou jedinečností. Platí to pro Asii, Afriku, Ameriku i Evropu. Austrálie je větší ostrov, takže její vývoj byl jinak specifický a na Antarktidě přeci jenom trochu mrzne. Takže startovní čára jednotlivých ras a národů byla tak nějak podobná a každý další doby využil po svém. Jihovýchodní Asie s tím nemá žádný problém, Evropa byla dlouhodobě vždy vepředu, i když každá oblast jinak a v jiné fázi historie. Ameriku obsadili Evropané ve chvíli, kdy hledali kratší cestu do Asie, to když opomeneme toulavé Seveřany, kteří tam byli dříve a nikoho si moc nepodmaňovali. K poznávání nových území sloužila migrace vynucená hledáním zdrojů bohatství, obživy, šířením náboženství, degenerací dosavadních elit. Pokud někdo dorazil někam, kde už někdo jiný byl, většinou došlo v různých časových rozmezích ke střetu, ve kterém vyhrál ten schopnější. To vše je realita, o které nelze příliš diskutovat.

 Bohatství jednotlivých území vychází z několika faktorů. Jde o soubor, jehož základními atributy jsou klimatické podmínky, pracovitost národa na nich pobývajících, schopnost vytvářet hodnoty, přístup k tradicím i otevřenost novinkám. Z toho vyplývá, že jsou místa, kde tradice převyšuje nad inovacemi, tam se tedy částečně zastavil čas. Jde o oblasti, kde příroda poskytuje vše potřebné a nebyl příliš důvod ke změnám. Jinde však šel vývoj rychleji, místy explozivně. Často má na tom podíl především pracovitost a inteligence místní komunity. A rozdíly jsou i v době možností snadno se přemísťovat obrovské. Běloši a Asiaté jsou svou schopností pracovat, posouvat se dopředu skutečně mnohem aktivnější než arabské a africké státy. Pokud snad v oblasti Afriky a Arábie najdeme konkurenceschopné oblasti, pak za nimi stojí i tak píle a kreativita zástupců jiných národů. Přičemž se černoši skutečně nachází na chvostu, pokud jde o průměrnou výši IQ. To není rasová nesnášenlivost, ale ani politická nekorektnost, to je fakt. Bohužel běloši se dostávají do situace, kdy jejich elity i díky bohatství a moci degenerují a pro celou rasu to znamená blížící se ústup ze slávy, tedy pokud si vše necháme líbit.

 

  To dává inspiraci další rase, která má částečně dojem, že si zaslouží mít se lépe. Černoši však nechápou, že k vysokému životnímu standardu vede vcelku nelehká cesta, jejíž součástí je práce, hledání nových řešení a rozvoj společnosti. Zdá se, že jejich představou je mít se dobře jako efendi (bývalé označení pro bělochy), ale dělat proto to, co dělali dosud. Tedy nic moc. V nynější vypjaté době tak přichází pouze s požadavky, z nichž některé Vám vyrazí dech. Pár si jich probereme.

  Spoluzakladatelka organizace Black Lives Matter, Charlotte Helmová nám jich nastínila 10, z nichž těmto se musíme zasmát.

   Bílí lidé, pokud nemáte žádné potomky, převeďte vaše nemovitost pro černé nebo hnědé rodiny. -  Proč bychom to dělali, je naší věcí, komu odkážeme majetek, který naše rodina budovala třeba i generace.

  Bílí lidé musí vynahradit finanční ztrátu za svůj altruismus v důsledku privilegií bílých. - Mít privilegia znamená si je vybojovat, zasloužit. Nikoliv se za ně stydět a mít povinnost je někomu vysvětlovat.

  Bílí lidé, pokud zdědíte majetek, který hodláte prodat, dejte ho černé nebo hnědé rodině. Ty peníze jste povinni vydělat nějakým jiným způsobem pro privilegované bílé. – Pokud něco prodávám, je na mně, jakou cenu stanovím a na realitě její výše záleží, kolik dostanu. Kupec na to buď má nebo ne. Když ne, nic nedostane. Chci cokoliv darovat, je má svobodná vůle, komu co dám.

  Jste developer nebo skutečný majitel vícegeneračních bytů, postavte udržitelný komplex v černém nebo hnědém sousedství a nechte v něm černé a hnědé lidi žít zdarma. – Co to je žít zdarma? Řada těchto černých a hnědých žije ze státních podpor. Zdarma není nic ani v přírodě, o vše se člověk i ostatní živočiši musí zasloužit, bojovat o to.

  Bílí lidé, pokud si můžete dovolit zmenšit velikost, vzdejte se domu, který vlastníte, pro černé nebo hnědé rodiny. – Reprodukční schopnosti máme všichni stejné, zodpovědnost se liší. Pokud se černoši množí jako kobylky, je jasné, že mají problémy s tím uživit se. Jde o jejich vlastní sociální nezodpovědnost a za následky si odpovídají samotní. Už tak je k nim okolí příliš velkorysé.

  Bílí lidé, pokud někdo z vás, který hodlá přenechat svůj majetek rasistickým kreténům, změňte svou poslední vůli a odevzdejte svůj majetek černé nebo hnědé rodině. – Zde je ukázka rasismu otočeného naruby. Svůj majetek logicky odkážeme své rodině, potomkům, příbuzným. Proč bychom měli cokoliv nechat někomu, pro které jsme kreténi. 

  Afroameričané, ale také migranti do Evropy ze zemí Afriky a Jihozápadní Asie mají dlouhodobě problémy se svou integrací a patří k problémovým. Jen pro ukázku Vám přidáváme pár údajů, které Vás překvapí. Kdyby se problémová rasa vrátila zpět do Afriky, Spojeným státům by se ulevilo. Ostatně i Evropanům. To i přesto, že existuje řada černochů jít za svým snem a stát se součástí vyspělé civilizace.  Nezmění se. Viz Lewis Hamilton, který i přes podporu bělochů, která mu pomohla na vrchol F1, vytváři chiméry o rasismu. A na závěr přidáváme ještě požadavky Charlotty Helmové v původním znění.

 

 

 

Zde všech 10 požadavků v originále:

1. White people, if you don’t have any descendants, will your property to a black or brown family. Preferably one that lives in generational poverty.

2. White people, if you’re inheriting property you intend to sell upon acceptance, give it to a black or brown family. You’re bound to make that money in some other white privileged way.

3. If you are a developer or realty owner of multi-family housing, build a sustainable complex in a black or brown blighted neighborhood and let black and brown people live in it for free.

4. White people, if you can afford to downsize, give up the home you own to a black or brown family. Preferably a family from generational poverty.

5. White people, if any of the people you intend to leave your property to are racists assholes, change the will, and will your property to a black or brown family. Preferably a family from generational poverty.

6. White people, re-budget your monthly so you can donate to black funds for land purchasing.

7. White people, especially white women (because this is yaw specialty — Nosey Jenny and Meddling Kathy), get a racist fired. Yaw know what the fuck they be saying. You are complicit when you ignore them. Get your boss fired cause they racist too.

8. Backing up No. 7, this should be easy but all those sheetless Klan, Nazi’s and Other lil’ dick-white men will all be returning to work. Get they ass fired. Call the police even: they look suspicious.

9. OK, backing up No. 8, if any white person at your work, or as you enter in spaces and you overhear a white person praising the actions from yesterday, first, get a pic. Get their name and more info. Hell, find out where they work — Get Them Fired. But certainly address them, and, if you need to, you got hands: use them.

10. Commit to two things: Fighting white supremacy where and how you can (this doesn’t mean taking up knitting, unless you’re making scarves for black and brown kids in need), and funding black and brown people and their work.

Jindřich Kulhavý

.