Choďte k pracovním pohovorům opálení...

2. 04 2019 |

  www.inadhled.cz    Evropský parlament opět zabodoval. Věnoval se totiž právům Afričanů v Evropě a všichni čeští přítomní poslanci závěrečné resumé schválili s výjimkou tří, dva se hlasování zdrželi a jediný Payne za Svobodné hlasoval proti. Sebemrskačství bruselských elit dosáhlo dalšího pomyslného vrcholu. Je až neuvěřitelné, kolik koncentrované demence se vejde do jednoho jednacího sálu v sídle evropské generality. A protože se schvalovalo v úterý 26.března 2019, dá se předpokládat, že nechybělo ani zdaleka tolik poslanců, jako každý pátek. Takže mohutná účast při jednání o neuvěřitelných nesmyslech.

  Doporučujeme si přečíst informace z Bruselu a Štrassbusku, které Vám přiblíží tu neuvěřitelnou hloupost europoslanců, případně to, kvůli čemu se za těžké peníze scházejí. Na závěr dnešního článku zařazujeme odkaz a věřte tomu, že stojí za to si dostupný materiál přečíst. Sice neručíme za to, že Vás po přečtení neraní mrtvice, ale to po vítězství Čaputové ve volbách na Slovensku a následné euforii mainstreamu to asi nehrozí, přežijeme lecos. Nicméně je třeba si připomenout, že právě nová slovenská prezidentka a její fanoušci jsou představiteli systému, který byl schopný mimo jiné vyplodit následující:

- vzhledem k tomu, že i když lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci

 - vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;

 - S  vzhledem k tomu, že rasismus a diskriminace, které lidé afrického původu zažívají, mají strukturální povahu a často se prolínají s dalšími formami diskriminace a utlačování na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

 - vzhledem k tomu, že stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty;

  A proto:

 - vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu –, ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie;

   Ty to texty jsou vyjmuty z celého dokumentu a mají pouze nastínit činnost, kterou produkují královsky honorovaní ,,zástupci evropského lidu´´ v Bruselu. Neuvěřitelná demagogie a převrácení skutečností nejsou už jen alarmujícím příkladem zvrácenosti elit, ale spíše případem pro proslulého psychiatra Chocholouška. Rasová nenávist není způsobena černou pletí či původem migrantů či starousedlíků. Evropa je v tomto více než tolerantní a především řada žen je navíc přímo otevřená při vítání mladých bojovníků z Afriky a Jihozápadní Asie. Pokud tu existuje rasová nenávist, pak právě s ní přicházejí mladí muslimové k nám, jejich záměrem je postupná islamizace a likvidace původního evropského etnika. Už dávno není slovo černoch považováno za označení otroka, ostatně v Evropě jich zrovna moc nikdy nepracovalo a tento problém se týká jiných kontinentů. Pokud měly nějaké státy své kolonie a chovali se k tamnímu obyvatelstvu povýšeně, je to problém těch států, nikoliv kolektivní vina Evropy. Není tedy povinností, to ani pocitovou, vytvářet dojem, že máme Africe co vracet. Navíc na příkladu JAR lze vnímat, jak dopadne jakkoliv vyspělá země, převezmou li černoši kontrolu nad státem, to při postupné a násilné likvidaci dosud velmi produktivního bělošského etnika. Vedlejší Zimbabwe už prošla tímto procesem tak daleko, že volá po návratu bílých farmářů, kterých většinu místní povraždili a zbytek vyhnali, načež začali hladovět. Je třeba připomenout, že černoši nejsou původními obyvateli Jihoafrické republiky.

  Rasismus lze vnímat napříč celým světem.  Krutým připomenutím si jeho temné stránky je osud Židů a Slovanů v době 2.světové války. V nynější době jsou pronásledováni především křesťané, je jedno, jaké jsou pleti, podobně ateisté.  Právě země, ze kterých do Evropy směřují mladí muži vyznávající islám, prosluly krutostí vůči bělochům i svým soukmenovcům vyznávajícím jiné náboženství. Se záměrem mít se dobře na úkor jiných překonávají tito lidé nástrahy cesty na náš kontinent a postupně zabírají stále větší území. Jestliže někde jsou to předměstí, v Anglii i téměř celá města. Svou kriminální činností vytlačují původní bělošské obyvatelstvo a prosazují své požadavky a zvyky. Náboženský nátlak a prioritní postavení islámu včetně zákonů s ním spojených dosahuje svého záměru i za pomoci politicky korektního chování bruselských i místních politiků nesoucích zodpovědnost za bezpečnost a úroveň života původních národů. To vše za nadšeného hýkání zpracovaného stáda a podpory částí kulturní scény. Vrátíme li se tedy k rasismu, jsme svědky toho, který je namířen na vlastní občany a směřován od Afričanů a Arabů proti nám bílým. Je to další důvod, proč je třeba okamžitě stáhnout své poslance z Bruselu a uzavřít hranice.  Nelze spoléhat na důvěru naivních idealistů ovlivněnou ideologií v správnost eurounijního a celosvětově liberálně-demokratického směřování k multikulturní univerzální populaci. Je třeba zastavit vměšování se neziskovek do výchovy vlastní přípravky z našich dětí. Chceme li zabránit rasismu v Evropě, je třeba z ní vyhnat zpět rasisty s černou pletí či islámským přístupem k životu. Ne jim otvírat dveře a čekat na další ránu, je jedno, zda li nožem, klackem či z nelegálně držené zbraně.

  Až nám budou elity moci jmenovat jediného Afričana, který se zasloužil o rozkvět Evropy, jehož zásluhy jdou daleko za rámec toho, co dokázali průměrní Evropané, pak můžeme mluvit o jejich přínosu.  S výjimkou sportu, kde lze vnímat jisté genetikou dané přednosti a uznat, že Afričané mohou být jistým oživením, které se však v některých disciplínách přehání (důvodem jsou opět finance), nelze na Afričany a Araby sáze. Právě sport ukazuje, že o žádnou diskriminaci nejde, připomeňme si skladbu národních i místních týmů v kopané či atletice. A že Arabové a černoši nechtějí pracovat a žijí radši ze sociálních dávek, o tom není třeba polemizovat. I tady funguje systém zvýhodňující tyto prozatím menšiny. Celé jednání v Bruselu a jeho závěry najdete na tomto odkazu:

 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20TA%20P8-TA-2019-0239%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FCS&language=CS&fbclid=IwAR11cod2kdeTN_zZqOs7jo419Yu3mlwFA-wx8ngc9We1CCOlSoPuJL9BlGo

  Až si to přečtete, možná si ukroutíte hlavu.  A upozorňujeme, že mezi dva české poslance rebely, kteří se pouze zdrželi hlasování, patří i volební lídr ODS Zahradil a také Tošenovský. Té ODS, která chce reformovat EU, ale přitom se zbavila Václava Klause mladšího. Přejeme procitnutí z letargie.

J3.K

Diskuse

.