Dějiny národa Českého - 120 VOLŮ A 500 HŘIVEN STŘÍBRA

12. 11 2020

 www.inadhled.cz  utor: Aleš Hroník

  Proslulý Václavův poplatek, za který byl údajně v budoucnosti kritizován a byl brán jako podřízení se Čechů zahraniční vrchnosti, není ve skutečnosti nikde doložen a neví se nic bližšího ani o tom, co by fakticky poplatnost českého knížete Václava představovala. V písemných pramenech, v kronice saského mnicha Widukinda, současníka událostí, lze objevit tuto větu: Král tudíž učinil Čechy poplatnými a vrátil se zpět do Saska.

  Toť vše. Spekulace s voly a hřivnami stříbra se opírá o Kosmův záznam, který ve zcela v jiných souvislostech dějinných i časových posouvá úplně jinam, tedy až k roku 1040!!!..Připomíná starý závazek Čechů ještě z dob Pipina Krátkého. Češi ale s Pipinem Krátkým neměli nikdy nic společného (Pipin Krátký, byl syn Karla Velikého), a tak tedy nemohli platit žádný poplatek v době, kdy vlastně ještě formálně jako stát neexistovali.

  František Palacký, aniž by měl další závažnější argument, Kosmův údaj přiřadil právě k osobnosti sv. Václava. A vlastně mu tak poplatek vyměřil sám. Dodnes je příslovečný, ale je vidno spíše smyšlený. Vždyt samotný tribut míru platili i samotní římští králové, třeba kočovným Madarům za neútočení. Bohužel nacistická doba udělala s poplatku vazalství Čechů vůči Němcům. A tak poplatek, tedy daň za soužití v míru, asi neprávem Václavovi přisoudil národní buditel František Palacký.

 

 
.