Dějiny národa Českého - ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC - Chtíc aby spal

15. 11 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Byl patrně prvním, kdo napsal Vánoční koledu, jenž se dochovala až do dnešní doby. Pravda, v době komunistické tato koleda, tak jako všechny s náboženskou tématikou, byly zakázány nebo jste je v televizi jen málokdy slyšeli. Kdo je ale autorem této patrně nejstarší české koledy, kterou v dnešní době např. zpívá jedna z nejslavnějších českých zpěvaček Lucie Bílá? Tak jestli dovolíte, tak takto bych začal.

  Rytíř Adam Václav Michna z Otradovice se narodil dne 29. června LP 1600 v jihočeském městě Jindřichův Hradec. Vystudoval patrně  hudební školu v Praze a již jako mladý student ho uchvátila kromě zpěvu i poezie. V pražském kostele na Starém městě byl dokonce i varhaníkem, takže o jeho lásce k hudbě nebylo pochyb. Tou byla i v té době nová barokní architektura, není tedy divu, že i jeho hudební styl byl pojmenován jako ranně barokní. Zhruba ve 19. letech se Adam Václav Michna stal v té době nejmladším hudebním skladatelem u nás, Inspiraci nasbíral v české hudební tradici, která vzešla již v době renesanční a u svého otce Michala Michny z Otradovic, který byl na zámku v Jindřichově Hradci nejenže purkrabím, takže měl titul rytíř, ale také varhaníkem a trumpetistou v nedalekém zámeckém kostele.

  Díky šlechtici Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka byl Adam Václav Michna přijat jako první frekventant do školy Řádu Tovaryšstva Ježíšova v Praze a posléze i v Jindřichově Hradci, kde v letech 1611 až 1618 studoval. Již jako student složil mnoho krásných a dodnes dochovaných skladeb, které se díky jesuitům vytiskly, a proto je známe i v dnešní době. Na Adama Václava Michnu dopadla stejně jako na všechny obyvatele Čech pobělohorská rekatolizace, tedy úpadek kulturního ale i uměleckého života. Paradoxně zhruba v této době Adam Václav Michna složil nám dodnes nejstarší vánoční koledu, jenž byla prostě a jednoduše nazvána - Chtíc aby spal.

  Podle dochovaných zpráv ze zámku v Jindřichově Hradci jsem zjistil, že byl Adam Václav Michna dvakrát ženatý a měl patrně dvě nebo tři děti, ale je to celkem nepodložená informace. Díky své lásce k vínu na náměstí v Jindřichově Hradci vlastnil taktéž malý krámek, kde tento lahodný nápoj prodával.

  V první polovině 17. století se opět vrátil ke své činnosti, tedy jako varhaník a působil tak v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci prakticky až do své smrti. Nadále ale skládal díla, která jsou známá i dnes, jako např. Česká mariánská muzika, Loutna česká nebo Svatoroční muzika. Napsal taktéž mnoho vokálních duchovních skladeb a patrně ve všech kostelech na našem území se v době vánoční hrála jeho nejslavnější vánoční koleda - Chtíc aby spal.

  Po jeho smrti dne 16. října LP 1676 v Jindřichově Hradci se tato ryze vánoční koleda dokonce dostala i do zahraničí, a to zejména do Itálie a Španělska, kde se hraje prakticky ve všech kostelech dodnes. Adamovo nezapomenutelné dílo Te Deum se dokonce dostalo i do Říma a dodnes se hraje v Lateránské bazilice sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Coby básník se zaměřil hlavně na Boha a Ďábla v člověčenství. Adam Václav Michna z Otradovic je dodnes pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rodném Jindřichově Hradci.

 
.