Dějiny národa Českého - ANNA JAGELLONSKÁ - výročí

23. 07 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  23. července LP 1503 se v Budíně (Budapešti) narodila dcera českého a uherského krále Vladislava II. Jagelonského a Anny z Foix-ANNA JAGELLONSKÁ. Díky sňatkové politice jejího otce Vladislava II. a jagellonsko-habsburské smlouvě se konala dne 26. května LP 1521 v Linci svatba s Ferdinandem Habsburským jenž se po smrti bratra Anny Jagellonské Ludvíka stal podle smlouvy v roce 1526 nejen českým, ale také uherským králem. Slavnostní korunovace Ferdinanda Habsburského a Anny Jagellonské v Praze se konala dne 24. února 1527 v chrámu sv. Víta.

Manželství Anny a Ferdinanda bylo velmi harmonické a šťastné. Anna Jagellonská byla proslulá svou láskou k humanismu a až příliš velkou skromností. Sama si dokonce vyšívala šaty na plesy a na cesty, které podnikal její manžel Ferdinand I. Habsburský po celé Středoevropské říši. V Českém království byla Anna Jagellonská hodně oblíbena zejména proto, že se zasloužila o opravu svatovítské katedrály po požáru v roce 1541. Ferdinand Habsburský dal na její počest v Praze postavit renesanční Belvedér, který se dnes nazývá letohrádek královny Anny na Pražském hradě. Stavba byla zahájena na jaře roku 1538 italským stavitelem Paolem della Stellou. Celý Belvedér byl dokončen až po Annině smrti v roce 1564.

Anna Jagellonská za 25 let šťastného a harmonického manželství Ferdinandu Habsburskému porodila celkem 15 dětí. Mimo jiné následníka Maxmiliána II., rakouskou arcivévodkyni Alžbětu nebo místodržitele v českých zemích Ferdinanda II. Štýrského. Ferdinand I. o ni často hovořil jako o milující ženě, rádkyni, ale také jeho věrné posluchačce. Když 27. ledna LP 1547 při porodu jejího posledního dítěte Anna Jagellonská zemřela, hodně prý Ferdinand I. Habsburský truchlil. Přežil ji o 17 let. Když 25. července LP 1564 Ferdinand I. Habsburský umíral, tak prý na smrtelné posteli držel její obrázek v ruce aby ji podle jeho slov poznal na onom světě. Anna Jagellonská je dodnes pochována vedle svého manžela Ferdinanda a syna Maxmiliána v nádherném mauzoleu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, jenž zhotovil nizozemský sochař Alexander Colin. Annin vnuk císař a král Rudolf II. Habsburský dal někdy okolo roku 1586 zhotovit v životní velikosti mramorové podoby nejen Anny, ale i Ferdinanda a Maxmiliána.

 
.