Dějiny národa Českého - ANNA PŘEMYSLOVNA - výročí narození

15. 10 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  15. října LP 1290 se v Praze narodila dcera krále Václava II. a Guty Habsburské ANNA PŘEMYSLOVNA. Anna Přemyslovna byla od dětství vychovávána v klášteře sv. Jiří na Pražském hradu. Dne 13. února LP 1307 byla Anna Přemyslovna provdána za korutanského vévodu a budoucího českého krále Jindřicha Korutanského, který se po násilné smrti krále Václava III. (bratr Anny Přemyslovny) stal na krátkou dobu i českým králem. Jeho vláda v Českém království byla ale hodně krátká. Již o rok později byl Jindřich Korutanský z Prahy vyhnán a na jeho místo byl dosazen Rudolf I. Habsburský.

  Rudolf I. Habsburský však stejně jako Jindřich Korutanský nepanoval dlouho. 3. července LP 1307 totiž v Horažďovicích zemřel na úplavici a do Prahy byl opět povolán Annin manžel Jindřich Korutanský. I přes jeho snahu zaujmout nejvyšší postavení v Českém království byl Jindřich opět vystaven nepřízni osudu v Čechách, kdy novým římskoněmeckým králem byl zvolen Jindřich VII. Lucemburský, který nakonec na český královský trůn dosadil svého teprve čtrnáctiletého syna Jana Lucemburského.

  Nutno dodat, že pro sesazení Jindřicha Korutanského byla v té době nejvyšší šlechta včele s Jindřichem z Lipé, Janem z Vartenberka nebo Jindřichem Berkou z Dubé. Anna Přemyslovna se ze zoufalství ještě pokusila zabránit sňatku Jana Lucemburského a její mladší sestry Elišky Přemyslovny, ale tato akce se nakonec změnila ve fiasko. Jan Lucemburský se nakonec v záři LP 1310 objevil spolu s Eliškou v Praze a doslova necitelně jak Annu, tak Jindřicha Korutanského vyhnal zpět do Korutan.

  Tímto se zpřetrhalo do té doby vřelé sesterské pouto mezi Annou a Eliškou, která byla nakonec spolu se svým manželem Janem Lucemburským v bazilice sv. Víta na Pražském hradu korunována českou královskou korunou. Začala mezi nimi doslova nenávist. Anna se do Českého království již nikdy nevrátila. Zemřela bezdětná ve věku 23 let LP 1313 na nemoc, která přímo kosila poslední Přemyslovce včetně jejího otce Václava II., tedy na tuberkulózu. Podle legendy zemřela Anna na jednou z korutanských studených hradů. Pohřbena je dodnes v Dominikánském klášteře v Italském Bolzanu.

 
.