Dějiny národa Českého - Baron Trenck skoro po 300 letech opět

20. 01 2020

www.inadhled.cz    Aurorka: Michala Hrabovská

  V mém předchozím příspěvku, jsme měli tu čest se seznámit s legendárním boje a násilí chtivým Baronem Trenckem. Jen pro připomenutí : Trenck byl velmi známý díky svému zvrácenému charakteru, respektive svými způsoby získávání vítězství. Nutno připomenout, že právě Trenck zajistil pro Marii Terezii úspěch habsburské říše, a také z toho důvodu mu Marie Terezie zmírnila trest. Z trestu smrti na doživotí. Trenck již skoro tři staletí odpočívá v kapucínské hrobce.

  Ale napadlo nás někdy, jak doopravdy vypadal?

O to se pokusili vědci, kteří mumii barona Františka Trencka vyzvedli v z brněnské hrobky kapucínů. Vůz pohřební služby ji následně odvezl do bohunické nemocnice na speciální rentgen, který má odpovědět na otázku, jak vlastně slavný vojenský velitel z poloviny 18. století vypadal.

Již první výzkumy Trencokva těla prokázaly, že že tělo slavného velitele a bouřliváka pobyt v několika žalářích ani řada absolvovaných bojů příliš nepoznamenaly.

  Zejména všechny jeho zuby, jsou zcela zdravé. Dále pak, obličejové kosti bez nejmenšího porušení, stejně tak kostru rovnou bez zakřivení, je více než zřejmé, že jízda na koni mu svědčila a že se i během střetů dokázal velmi dobře chránit a byl vynikající bojovník.

  Nad kotníkem nohy jedné z nejznámějších postav vězněných na hradě Špilberku objevili vědci zahojenou zlomeninu, ale tak výborně, že by se ani odborník z traumatologie nemusel stydět. Rentgen ukázal zhojenou zlomeninu nohy nad kotníkem. Zlomenina je velmi dobře srostlá. Podle konstatování vědců, by dotyčný člověk, který Trencka léčil, mohl okamžitě nastoupit na traumatologii. Kromě kostí jsou v něm vidět další struktury jako šlachy. Bohužel mu chybí několik článků prstů.

  Ovšem hlava je oddělená. Mumii barona Trencka tvoří tělo bez hlavy, ta je od trupu oddělená. Podle vědců ještě neskončila zkoumání, ale již nyní je zjevné, že zvěsti o tom, že se nejedná o Trenckovu lebku, jsou liché. Oficiální to ještě není, ale i počet obratlů těla a lebky dohromady dává sedm, což je číslo, které odpovídá stavbě lidského těla. Kromě pochyb o Trenckově lebce zarazil vědce další fakt. Trenckovi totiž chybí palec, o který jeho mrtvola přišla na počátku minulého století. Později se objevil v muzejních sbírkách, byl vystaven na brněnském Špilberku.

  Bohužel se neví, kdy a za jakým účelem byl odcizen, K tělu sedí velikostí, je stejně mumifikovaný, už teď lze říci, že na 99 procent je baronův. Další bádání odhalilo, že nebyl prst uřezaný, ale pravděpodobně ukroucený. Odborníci z něj dostali i otisk.

  Slavný dobrodruh František Trenck leží už téměř 300 let v brněnské kapucínské hrobce, víc než století mu však chyběl palec levé ruky. Naštěstí se ukradený prst k tělu po dlouhých peripetiích vrátil.

  Vědci použili moderních skenovacích postupů a nakonec se jim podařilo otisk prstu získat. V další fázi výzkumníci vytvoří Trenckovu podobiznu a ověří, jestli dobové obrazy odpovídaly baronově tváři. Ani u jednoho z dochovaných obrazů si totiž nejsou jistí, jestli na nich skutečně je vyobrazen František Trenck.

 

.