Dějiny národa Českého - BLAHOSLAVENÁ PŘIBYSLAVA-SESTRA KNÍŽETE VÁCLAVA

10. 04 2019 |

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Knížecí pár Vratislav I. a kněžna Drahomíra měli kromě Václava, Boleslava a Spytihněva i několik dcer, z nichž je v legendách jmenována jen princezna Přibyslava. Z této Přemyslovské (knížecí rodiny) máme dodnes zachovány kosterní pozůstatky toliko knížete Václava, Vratislava a Přibyslavy.

  Nejstarší zprávy o sestře knížete Václava nacházíme u Kristiána. Podle této legendy byla Přibyslava vyzvána zjevením, aby vyhledala na místě vraždy utnuté ucho svého bratra, pak otevřela Václavův hrob a ucho tam vložila. Ucho pak zázrakem přirostlo k hlavě. Na lebce svatého Václava jsme však nezjistili v oblasti kolem ucha žádné stopy, které by mohly poranění dokládat.

  Přibyslava v době přenesení (translace) těla knížete Václava do Prahy byl již vdovou, jak je vyjádřeno slovy "když ji Hospodin zbavil jha manželského". Tato mladá vdova se zcela oddala službě Bohu. Dále Kristián píše o Přibyslavě, která se zúčastnila otevření hrobu bratra a knížete Václava. Z textu Kristiánovy legendy lze vyrozumět, že Přibyslava již v této době byla řeholnicí, to znamená, že by tato událost spadala do období po založení dodnes stojícího kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, tedy do zhruba šedesátých let 10. století.

  Kristián Přibyslavu patrně osobně znal, jak lze usuzovat ze slov, že Kristián byl v té době již členem pražského duchovenstva, a zřejmě využíval při sepisování své legendy známosti s princeznou Přibyslavou, aby získal svědectví pozůstalých, kteří knížete Václava osobně znali. O Přibyslavě píše taktéž Václav Hájek z Libočan, ale jeho údaje jsou nevěrohodné, navíc si plete Přibyslavu s paní Zdislavou z Křižanova a Lemberka. Když Přibyslava LP 938 nebo 940 zemřela, bylo její tělo pohřbeno na hřbitově vedle Svatovítské rotundy, tedy dnešního Chrámu sv. Víta. kde blahoslavená Přibyslava odpočívá dodnes. Vlastně i na její počest bylo město na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod nazváno Přibyslav. Podle antropologů se princezna Přibyslava dožila cca 65 až 70 let.

  Ještě bych Vám přátelé české historie položil otázku: Kdo významný v naší historii zemřel v Přibyslavi?

Diskuse

.