Dějiny národa Českého - BOJOVNÍK BOŽÍ JAN ROHÁČ Z DUBÉ

11. 09 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Posledním mohykánem bojovného husitství v Čechách byl Jan Roháč, pocházející z Dubé. Jeho datum narození se bohužel nedochovalo a z jeho osobních dat znám jen jeho úmrtí, a tak ani věk není známý. Když šel ale na popravu, muselo mu být kolem padesáti let. Soudím tak z popravčí knihy rožmberské, která se dodnes dochovala v rožmberském archívu.

  Jan Roháč se jako mladý zabýval stejným řemeslem jako Žižka, byl silničním lapkou a přepadával bohaté kupce. Sám ale pocházel se šlechtického rodu pánů z Dubé. Dokonce jsou dohady, že byl s Janem Žižkou příbuzný: jeho bratr Ondřej si vzal Žižkovu dceru. Jako protagonista husitské revoluce stál Jan Roháč vždy na levém, tedy radikálním křídle husitů. Vlastně poprvé o něm slyšíme L.P 1420, to je táborským hejtmanem v Lomnici. A L.P 1421 dokonce jedním ze čtyř vojenských správců města Tábor, tedy bašty samotných husitů. Vesměs se pohyboval nablízku Žižkovi a jako jediný z prominentních válečníků ho všude a často doprovázel, stál při Žižkovi, když samotný Žižka opustil raději Tábor a přemístil se na východ Čech.

  L.P 1427 se Jan Roháč stal také hejtmanem v Čáslavi a již tehdy asi započal stavět hrad Sion. V bitvě, která rozprášila radikální husity, tedy u Lipan, byl Jan Roháč se svými věrnými zajat a uvězněn, naštěstí podle úmluvy takzvané Svatojánské byl propuštěn. Jan Roháč byl nesmiřitelným odpůrcem Zikmunda Lucemburského a také často štval svůj lid proti církvi. Dal to nejpádněji najevo svým osamoceným vzdorem LP 1437, který ho ale stál život. Údajná Roháčova manželka se jmenovala Eliška, ale více o ní není zpráv a snad svého chotě přežila o pět nebo šest let. Roháč měj jednu dceru, Janu z Kolovrat. Při samotné Roháčově popravě mu dal Zikmund nasadit zlaté těžké boty, tak, aby umřel jako pán, což byla pro Roháče velká potupa.

   Jan Roháč z Dubé zemřel na popravišti 9.září L.P 1437. Roháč se také úspěšně podílel L.P 1420 na tažení proti Oldřichu z Rožmberka, kde spolu s Janem Žižkou dobyli Lomnici nad Lužnicí, a byl iniciátorem vypálení hradů Žebrák a Točník L.P 1425. Byl to vlastně poslední velký mohykán husitské revoluce v praxi...

 
.