Dějiny národa Českého - ČEŠI PROTI ČECHŮM... BITVA U LIPAN

16. 10 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Dne 30. května L.P. 1434 se vojska českých pánů a husitské armády srazila u vesnice Lipany mezi Českým Brodem a Kouřimí. Táboři a sirotci měli 18 000 mužů, v řadách panské jednoty a jejich spojenců bylo kolem 25 000 bojovníků. Husitům velel Prokop Holý a panské jednotě Diviš Boreš z Miletínka.

   Ještě před osudovou bitvou se snažili někteří ze strany podobojí o dohodu, ale bez úspěchu. Táborští zahájili boj a odvážně se vrhli na své protivníky. Zapomněli, že bojují s Čechy, kteří znají způsob husitského válčení. Přední řady vojska panské jednoty začaly houfně utíkat, jako by pokládaly bitvu za ztracenou. Bylo to lest, která měla Tábory vylákat z vozových hradeb.

  Mikuláš Krchleba, zvíkovský purkrabí, jenž stál v záloze s oddílem vojska Oldřicha z Rožmberka, počkal, až se Táborští příliš vzdálí od svých vozů, vrazil jako klín mezi ně a jejich vozy. Mezi Tábory, kteří už nemohli nazpět, nastal velký zmatek. Panské vojsko přestalo utíkat a obrátilo se proti svým pronásledovatelům čelem. Nastal strašný boj na všech stranách. Táborští se ocitli v beznadějném postavení, nicméně hrdinsky bojovali dále, takže jich padlo více jak 13 000. I Prokop Holý, který se v čele zástupu nejudatnějších bojovníků pokusil odrazit útok, byl po tuhém boji obklíčen ze všech stran a klesl patrně usmrcen šípem. Podobně zahynuli další táborští velitelé, jen Čapek ze Sám se včas probil řadami nepřátel a uprchl se svým oddílem do nedalekého Kolína.

  Osudová bitva u Lipan začala 30. května po poledni a trvala až do páté hodiny ráno druhého dne. Polní táborská vojska byla zcela zničena. Kdo nepadl, byl zajat. Vítězové naložili se svými zajatými zajatci ukrutně, Přes 900 jich vehnali do stodol u Českého Brodu v nichž je upálili. Jen tři týdny po bitvě u Lipan se v Praze sešel zemský sněm, na něj se dostavili i poslové Zikmundovi, neboť o jeho návratu do Čech se již před bitvou jednalo. Proto byl vyzván, aby se přiblížil k českým hranicím. Na sněmu bylo proneseno mnoho pěkných řečí o jednotě a klidu v zemi a ustavená nová zemská vláda. Za zemského správce byl zvolen Aleš Vřešťovský a jeho rádci se opět stali Menhart z Hradce, Jindřich z Vartenberka a Hynek Ptáček z Pirkštějna. Zbytkům táborských vojsk nezbývalo než slíbit nové vládě poslušnost. Jen města Kolín, Tábor, Písek, Žatec a Mladá Boleslav ještě dlouho odporovala.

  Bitvou U Lipan se bohužel ukázala nejednota v českých zemích, slabost, strach a peníze slavily u císaře Zikmunda vítězství. Tato bitva bohužel také ukázala, jak podplatní jsou a byly ti, co v této zemi vládnou, za mrzký peníz a sliby by udělali cokoli, a i dnes je to stejné. 

 

 
.