Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE VLADISLAV JINDŘICH

5. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Vladislav Jindřich, druhý syn českého krále Vladislava II. a jeho druhé manželky Judity Durynské, se narodil L.P. 1160. Oženil se s blíže neznámou Hedvikou, jejich manželství zůstalo nejspíše bezdětné. Alespoň nemáme o žádných dětech zprávy. Poté co byl L.P 1192 zbaven vlády kníže jménem Václav II., a knížetem se nakrátko stal Přemysl Otakar I. (budoucí král Přemysl Otakar I.), byl Vladislav Jindřich jako jeho mladší bratr jmenován moravským markrabětem. Dva roky na to ho však nový český kníže Jindřich Břetislav vlády na Moravě zbavil, a dokonce ho uvěznil na Pražském hradě.

  Přesto byl Vladislav Jindřich po smrti svého bratra Jindřicha Břetislava 23. června 1197 opět zvolen za českého knížete. Nový panovník udělal velkou změnu na biskupském stolci, a protože vinu za své věznění dával i pražskému biskupovi, zvolil si Vladislav Jindřich svého biskupa-Daniela Milíka. Hned na počátku prosince L.P. 1197 vpadl do Čech Přemysl Otakar I. v čele svých ozbrojených oddílů. Kníže Vladislav Jindřich mu s mnohem silnějším vojskem vyrazil vstříc. Dne 6. prosince L.P. 1197 mezi Prahou a Plzní, patrně u Zdic, na sebe obě vojska narazila. Jenže očekávaná bratrovražedná bitva se nakonec nekonala.

  Jak píše letopisec Jarloch: Přátelé a velmoži, aniž by jejich vojska tušila, požádal Vladislav Jindřich o tajnou schůzku, poté slavný kníže Vladislav Jindřich bratru ustoupil, jednak pro dobro míru, jednak z bratrské lásky, a navrhl Přemyslovi I., že budou panovat oba, Přemysl I. v Čechách a on na Moravě. Bylo to mezi Přemyslovci poprvé co ustoupil bratr bratru. Na základě zmíněné dohody se velkodušný Vladislav Jindřich stal moravským markrabětem a Přemysl Otakar I. usedl na český knížecí a posléze královský trůn.

  Mezi nejvýznamnější činy Vladislava Jindřicha jako moravského markraběte patřilo nesporně založení cisterciáckého kláštera ve Velehradě L.P. 1205, samotným místem založení navazujícího na velkomoravskou církevní tradici. Právě zde na Velehradě, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, byl Vladislav Jindřich po své náhlé smrti 12. srpna L.P. 1222 také pochován. Jeho bratr Přemysl Otakar I. byl zakladatelem královského rodu Přemyslovců, a to díky Zlaté bule sicilské vydané 26. září L.P. 1212 budoucím římským králem Fridrichem II. z rodu Německých Štaufů.

Na obrázku: Usmíření obou bratrů: Vladislav Jindřicha a Přemysla Otakara I.

 
.