Dějiny národa Českého - CÍSAŘ A KRÁL FRANTIŠEK II.- PRVNÍ RAKOUSKÝ CÍSAŘ JAKO FRANTIŠEK I.

19. 11 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  První rakouský císař František I. se narodil 12. února LP.1768 ve Vídni. František byl posledním římským císařem, byl synem Leopolda II. a Marie Ludviky Španělské. Měl velmi přirozenou inteligenci, ale zároveň byl velmi těžkopádný, dost chladný a nevšímavý. Postrádal politické nadání, rád četl a cestoval. Velmi krásně hrál na housle a komponoval. Jeho koníčkem byla také botanika a miloval zvířata.

  František I, II., byl celkem čtyřikrát ženatý. S první manželkou Alžbětou Vilemínou ho oženil už jeho strýc císař Josef II. LP. 1788. O dva roky později se jim předčasně narodila dcera Ludovika, která ale byla postižena a zemřela už v 16 měsících. Alžběta Vilemína tento porod nepřežila. Dále následovala Marie Terezie z rodu Bourbonů, Marie Ludvika Modenská a nakonec poslední manželkou Františka I,II byla krásná a ctnostná Karolína Augusta Bavorská.

  Bezprostředně po Františkově korunovaci LP. 1792 vyhlásila revoluční Francie a Prusko válku Rakousku. V následujícím roce popravili Jakobíni v Paříži francouzského krále Ludvíka XVI. a posléze i Františkovu tetu Marii Antoinetu. Ani ne o dva roky později musel František uzavřít s Francií mír a vzdát se Lombardie a Nizozemska. Jakobínské spiknutí, které běsnilo Francií, postihlo LP. 1794 i Rakousko. Císař František toto spiknutí úspěšně potlačil a zároveň ve všech zemích zavedl tuhou cenzuru. Traduje se, že sám císař se denně scházel s jedním ze svých pobočníků a s velkým zájmem pročítal různá udání a podrobné policejní relace. V květnu LP. 1804 si někdejší generál revoluční Francie Napoleon Bonaparte nechal udělit titul císaře Francie. Na toto František reagoval tím, že 11. srpna téhož roku přijal dědičnou hodnost císaře rakouského jako František I. A tak Svatá říše římská národa německého tímto aktem vzala za své.

  13. listopadu 1805 prohrála rakouská armáda svou první válku s Napoleonem v bitvě u Ulmu. Napoleon dokonce vstoupil do Vídně a císař František I. před ním raději utekl nejdříve do Prešpurku (dnešní Bratislava) a posléze do Brna, až nakonec s celým dvorem skončil v Olomouci. Další ranou pro rakouského císaře byla prohraná bitva tří císařů-u Slavkova, která proběhla 2. prosince 1805. Následně poté byla v Přešpurku uzavřena mírová dohoda, která Rakousko připravila o Benátsko a část Tyrolska. František se však s porážkou nehodlal smířit a LP. 1809 vyhlásil Francii válku. V bitvě u Aspern sice utrpěl Napoleon první porážku, ale vynahradil si to drtivým vítězstvím v bitvě u Wargamu.

  Rakousko po této prohrané válce vyhlásilo bankrot. Začala nová éra papírových bankovek, takzvané Bankocetle.
Celý život a vládu František I. vlastně probojoval s císařem Napoleonem a jeho synem. Nástupce po jeho smrti Ferdinand, jako budoucí Ferdinand V., budil v rakouských zemích posměch, vzhledem k jeho podobě a chování.
V této nejisté době 2.března LP. 1835 rakouský císař a český král František I. umírá na těžký zápal plic. Po jeho smrti byl na krátkou dobu korunován českým králem Ferdinand V. a byla to v Českých zemích poslední korunovace krále českého.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy