Dějiny národa Českého - CTIŽÁDOSTIVÝ CÍSAŘ MATYÁŠ

3. 07 2019 | www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Matyáš Habsburský, bratr císaře Rudolfa II., se narodil ve Vídni 25. února L.P. 1557. Byl mladším bratrem podivína na císařském a královském trůně Rudolfa II. Bylo mu sotva 13 let a otec Maxmilián II. jej zapojil do velké Evropské politiky, když ho ustanovil generálním místodržícím v Nizozemí. L.P. 1606 Habsburská rodina Matyáše i přes odpor staršího bratar Rudolfa II. ustanovila jako hlavou celé rodiny. Asi toto byl výstřel k nenávisti mezi jím a bratrem Rudolfem, který trval až do smrti císaře Rudolfa II.

  L.P. 1608 Matyáš za slib náboženské svobody získal zásadní podporu šlechtických stavů a převzal tak vládu nad Rakouskem, Uherskem a Moravou. Čímž vlastně svým způsobem se dá říci, že podřezával dosavadnímu císaři Rudolfovi větev. Nenávist mezi bratry tak rozpoutala válečný stav, a to když císař Rudolf pozval na území Čech vojsko biskupa Leopolda Pasovského. Mezi oběma znepřátelenámi bratry díky podpisu mírové smlouvy, která byla podepsána 25. června L.P. 1608 na zámečku v Praze v Libni zavládl sice jen krátký, ale přesto vytoužený mír.

  Ani ne za tři roky se Rufolf pokusil o převrat a o znovuzískání ztracených zemí, avšak tato akce ztroskotala a i díky tomu nakonec císař Rudolf přišel i o posledního spojence Čechy. Za necelý rok Rudolf II. zemřel a Matyáš se tak stal jediným příslušníkem habsburského rodu, a L.P. 1612 tak mohl usednot na císařský trůn, tentokrát však už zase ve Vídni. Praha se stala jen druhořadým městem. Pravdou je, že vložené naděje, že bude císař Matyáš lepším panovníkem, se bohužel ukázaly jako liché. Matyášův první čin ve Vídni byla podpora katolické ligy a nový střet hlavně s protestanty v Čechách.

  Císař Matyáš byl ženatý s Annou Tyrolskou, manželství však zůstalo bezdětné, a tak císař musel nakonec řešit otázku nástupnictví. Na základě Onatovy smlouvy byl nakonec určen arcivévoda Štírský Ferdinand Habsburský. Ještě za Matyášova života i přes velké váhání českých a moravských stavů sněm nakonec Ferdinanda přijal jako budoucího krále, pod jménem Ferdinand II. Matyáš však musel alespon slovně souhlasit s majestátem o svobodě náboženství, vydaný Rudolfem II. To samé platilo i pro Ferdinanda, který ale nakonec slib nikdy nedodržel. Stárnoucí a psychicky nemocný císař Matyáš se zcela pomalu ale jistě zříkaval vládnutí. Zemřel 20. března L.P. 1619 ve Vídni zcela opuštěný. Možná, že pro jeho klid byla smrt vysvobozením. Nedožil se tak bojů s nekatolickou šlechtou v Čechách.

Autor: Administrator

Diskuse

.

Speciály

Tipy