Dějiny národa Českého - ELIŠKA REJČKA, 1.díl

12. 11 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Dvakrát byla českou královnou.

  Eliška Rejčka, velmi pozoruhodná postava našich dějin, se narodila 1. září LP. 1288 v Poznani. Byla dcerou Přemysla II. Velkopolského. Již v útlém věku, bylo ji teprve jedenáct let, byla tato mladá a půvabná princezna provdána za českého krále Václava II. Přemyslovce. Český panovník reagoval svatbou na vzniklou situaci, a to, když mu zemřela jeho první manželka Jitka Habsburská. Český král, který byl již vdovcem, věděl, že po Přemyslovi Poznaňském zůstala jeho dcera Richenza a případným sňatkem s touto mladičkou dívenkou by českému králi vynesl polský trůn.

  Svatba Elišky a Václava II. se uskutečnila LP. 1303, kdy jeho snoubenka dovršila sedmnácti let. Po svatebním obřadu byla Rejčka v kostele sv Víta na Pražském hradě korunována českou královnou a od biskupa Daniela přijala jméno Alžběta (Eliška) podle sv. Alžběty Durynské. Mladá a velmi krásná Eliška Rejčka vzbuzovala v Čechách zaslouženou pozornost především u příslušníků české a moravské šlechty, která si od ní slibovala, že jako královna slovanského původu bude velmi omezovat německý vliv královského dvora.

  Dlouhou dobu žila Eliška Rejčka u vévodkyně Grifiny, jelikož se nikterak nemusela s dětmi krále Václava II., a dost často byla napomínána dcerou Václava Eliškou Přemyslovnou. Do politiky krále Václava II. příliš nezasahovala, a věnovala se charitativní činnosti. Bohužel si svého milovaného manžela, krále Václava II. příliš neužila. 21. června LP. 1305 totiž v té době ještě mladý český král umírá na tuberkulózu. A z teprve osmnáctileté české královny Rejčky se stala vdova, kterou však stihl zajistit značným majetkem, tzv. věnnými městy ve východních Čechách, což jí osobně umožňovalo zcela nezávislé postavení i vysokou životní úroveň. Eliška Rejčka si za svůj vdovský domov zvolila Hradec Králové. Trůnu v Praze se ujal Václavův jediný syn Václav III.

  Třináctého února LP. 1306 zažila Praha další svatbu. Václavova starší sestra Anna se vdávala za korutanského vévodu Jindřicha, ale Eliška Rejčka na svatbě údajně nebyla, snad ani nebyla pozvána, a možná také díky nenávisti ze strany nejmladší dcery Václava II. Elišky Přemyslovny. Nejčernějším dnem pro české království se stal 4. srpen LP. 1306, a to tím, že byl v Olomouci zavražděn poslední ´Přemyslovec Václav III. Této nenadálé situace se ujala i Eliška Rejčka a díky nemilosrdnému zabrání českého království ze strany Habsburků se Eliška Rejčka stala opět českou královnou. 16. října se totiž v chrámu sv. Víta provdala za Rudolfa I.Habsburského. Tímto aktem si Rejčka znepřátelila i část české šlechty a hlavně svoji nevlastní dceru a manželku dosavadního českého krále Jindřicha Korutanského Annu. Anna pak musela kvapně i díky Elišce opustit Prahu a nikdy se sem již nevrátila. Také vztah s Eliškou Přemyslovnou byl den ode dne horší. A nutno dodat, že Rejčka si svou slávu opět velmi užívala. Ale nebylo to na dlouho. Konec první části.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy