Dějiny národa Českého - ELIŠKA REJČKA - výročí úmrtí

18. 10 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aeš Hroník

  18. října LP 1335 v Brně zemřela česká a polská králova ELIŠKA ALŽBĚTA REJČKA. Eliška Rejčka byla od dětských let vychovávána v cisterciáckém klášteře nedaleko Poznaně. Velkou část svého dětství Eliška taktéž prožila i v Braniborsku u své matky. V srpnu LP 1300 se mladá teprve dvanáctiletá Eliška Rejčka provdala za ovdovělého českého krále Václava II. Přemyslovce (první Václavovou manželkou byla Guta Habsburská)

Po velkolepé svatbě s králem Václavem se o Eliščinu výchovu starala Kunhuta Haličská na hradě Budyni nad Ohří nedaleko Litoměřic. Manželství s králem Václavem II. však trvalo necelých šest let. Václav II. totiž v červnu LP 1305 zemřel a Eliška se tak v necelých 18. letech poprvé stala vdovou. Rok po násilné smrti posledního Přemyslovce Václava III., tedy Eliščina nevlastního syna se Rejčka provdala za nově zvoleného českého krále Rudolfa Habsburského (král kaše). Eliška Rejčka díky smrti korutanského vévody a bývalého krále Jindřicha a jeho manželky Anny Přemyslovny získala jako dědictví města - Vysoké Mýto, Chrudim, Jaroměř, Poličku a zejména věnné město českých královen Hradec Králové. Eliška se tak stala jednou z nejbohatších žen u nás. Po smrti krále Rudolfa Habsburského 3. července LP 1307 Eliška ovdověla podruhé v rozmezí dvou let.

  Královna vdova se tak spolu se svou jedinou dcerou Anežkou Přemyslovnou uchýlila do Hradce Králové. Zhruba v této době se po jejím boku dost často začal objevovat nejmocnější šlechtic království z rodu Ronovců-pan Jindřich z Lipé. Právě díky novému partnerovi Jindřichu z Lipé se Eliška Rejčka dostala do konfliktů s její nevlastní dcerou a v té době již českou královnou Eliškou Přemyslovnou. Po vyhroceném konfliktu a uvěznění Jindřicha z Lipé se Eliška Rejčka raději LP 1318 uchýlila do Brna nakonec i spolu se svým milencem Jindřichem z Lipé, jenž byl králem Janem Lucemburským z vězení propuštěn.

  V této době započala Eliška Rejčka svou charitativní činnost. V Brně založila cisterciácký klášter se špitálem na Starém Brně, také baziliku Nanebevzetí Panny Marie LP 1324 a kostel sv. Vavřince v Brně-Koníně. Bohatá Eliška Rejčka dokonce financovala nejen vznik iluminovaných rukopisů té doby, ale dokonce často finančně podporovala i českého krále Jana Lucemburského.

Roku 1329 zemřel Eliščin milenec Jindřich z Lipé, který ji odkázal nemalé jmění. Šest pro Elišku krásných let, tedy až do své smrti stárnoucí dvojnásobná královna-vdova prožila hned vedle baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Zde vykonávala naplno svou milovanou charitativní činnost podruhé. Dokonce se stala vášnivou sběratelkou svatých relikvií. Podle legendy Eliška Rejčka zemřela na celkové vyčerpání organismu ve věku 47 let. Dodnes je tato proslulá česká královna pochována po boku svého milence Jindřicha z Lipé v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

 
.