Dějiny národa Českého - GITA (JITKA) HABSBURSKÁ

18. 09 2019 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  První manželka českého krále Václava II. Přemyslovce se narodila 13. března LP 1271 a byla dcerou Rudolfa Habsburského, krále římského, který 26. srpna LP 1278 porazil v bitvě na Moravském poli českého krále Přemysla Otakara II., a Gertrudy z Hohenbergu, rakouské vévodkyně a římské královny. Gita Habsburská se již ve třech letech stala zájmem sňatkové politiky jejího otce. Rudolf, který byl svým vítězstvím nad českým krále Přemyslem Otakarem II. natolik posílen, že dal svou teprve tříletou dceru na koncilu v Lionu Karlovi z Anjou. Nakonec se ale tento sňatek nekonal, jelikož ženich Kartel z Anjou zemřel velmi mladý. Takže se otevřela cesta k znovusblížení s mladým českým králem Václavem II.

  Sňatek byl dohodnut v Jihlavě. Svatba se nakonec konala v Chebu. Nevěsta dostala jako věno Rakouské vévodství, což bylo pro mladého českého krále velmi lákavé. Rudolf Habsburský okamžitě po slavnostním obřadu odvezl svoji Gitu zpět domu, aby tak držel mladého krále Václava II v šachu, jelikož jako jediný žijící Přemyslovec nemohl zplodit legitimní děti, tedy nástupce. Byla to lest hodná Rudolfa I Habsburského, který se ke slávě a k moci dostal jen díky českým šlechticům a zejména Závišovi z Falkenštejna.

  Teprve až když byl Václav II. LP 1287 v Praze korunován na českého krále, byla Gita přivezena do Prahy, kde byla slavnostně spolu s Václavem korunována a přivítána českými pány. Podle zbraslavského kronikáře byla Gita Habsburská velmi půvabná, ale někdy až moc dominantní, na královském dvoře v Praze udávala často tón, a pokud nebylo po jejím, bylo zle. Na druhou stranu byla velmi cudná a zbožná. Také díky Gitě Habsburské se začal stavět klášter na Zbraslavi. Největším nepřítelem byl pro Gitu právě Záviš z Falkenštejna. Stála také u nápadu odstranit Záviše, a dokonce byla přítomná i jeho popravě na Hluboké.

  V manželství s králem Václavem se narodilo celkem deset dětí, ale dospělosti se dožil jen budoucí následní Václav III., žel Bohu poslední Přemyslovec, dále Anna, manželka českého krále Jindřicha Korutanského, Markéta, manželka knížete slezského Boleslava III. a nejmladší, a patrně nejslavnější, Eliška Přemyslovna, matka císaře a krále Karla IV. Gita Habsburská zemřela. 18. června LP 1297 patrně na následky předčasného narození posledního dítěte, které zemřelo okamžitě po porodu. Pohřbena je v katedrále sv. Víta v Praze.

Diskuse

.