Dějiny národa Českého - GOTICKÝ SLOH

9. 09 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Za hlavní znaky gotického slohu lze považovat lomený oblouk, žebrovou klenbu, opěrný systém, vertikálu a štíhlost tvarů směřujících vzhůru. Gotickou architekturu doplňovaly plastické detaily s figurální zvířecí i rostlinnou tématikou a malby (nikoli pouze obrazy). Nový stavební sloh začal pronikat do českých zemí v období kolem L.P. 1230, především prostřednictvím burgundských cisterciáků. Jejich stavební hutě byly zvány k přestavbě klášterů a klášterních kostelů. Nové prvky gotického stylu se zpočátku ještě prolínaly se staršími románskými formami, od poloviny 13. století však vznikaly stavby vyznačující se již zcela čistým stylem, především žebrovými klenbami.

  Proti stavbám v Západní Evropě jsou raně gotické památky v Čechách a na Moravě podstatně jednodušší, nejsou příliš vysoké. Jako příklad přechodného stylu může sloužit klášterní kostel v Třebíči. Vyspělým dílem tohoto období je klášterní kostel v Předklášteří u Tišnova s překrásným portálem (Porta coeli), dále pak v Praze Na Františku, Vyšší Brod, Zlatá Koruna a další.V téže době byla postavena i Staronová synagoga na Starém Městě pražském. Prvky gotické architektury pronikly i do výstavby hradů (Zvíkov, Bezděz, Pernštejn) a měst. Vznikaly i stavby technické, jako opevnění, mosty (Písek), vodovody a kanalizace.

  K vrcholným stavbám gotické architektury řadím hlavně stavby chrámové, jako například katedrála sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, sv. Bartoloměje v Kolíně, sv. Kateřiny taktéž v Kutné Hoře, nebo městské stavby, například Staroměstská radnice, Mostecká věž u Kamenného mostu (dnešního Karlova mostu) a v neposlední řadě jmenujme Prašnou bránu v Praze.

  Mezi nejznámější architekty bych jmenoval hlavně Matyáše z Arrasu a Petra Parléře z doby císaře Karla IV., nebo Matyáše Rejska z Prostějova z doby královských Jagellonců. Tento stavební sloh je dodnes k vidění v našich menších i větších měst a v době prvních Habsburků nejen u nás vystřídal známí italský prvek - RENESANCE. 

Na obrázku: Chrám sv. Barbory. Stavba byla započatá L.P. 1388 a dokončena L.P. 1558.

 
.