Dějiny národa Českého - HLEDEJME KRÁLE TŘEBA V POLSKU Díl první: Zikmunda českým králem nechceme!

17. 03 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Čtrnáct dní po prohrané bitvě na Vítkově, 28. července LP 1420, se ve svatovítské katedrále Pražského hradu dal římský a uherský král Zikmund Lucemburský korunovat na českého krále. Jenže z Prahy držel právě pouze Pražský hrad a zbytek hlavního města byl v režii jeho úhlavních nepřátel, tedy husitů. Vznikla již v té době krásná báseň, které se v celém městě ujala: ,,Protože král, nemaje Prahy, král jest věrně ten bezhlavý. A ktož celé nemá hlavy, tenť již člověk nenie pravý."  Báseň je samozřejmě ve staročeštině, ale myslím, že Vám ji přeložit nebude dělat žádný problém.

  Husité jednoznačně usoudili, že král Zikmund, který neovládá hlavní město, nemůže být králem. Proto se také začali poohlížet po jiném panovníkovi. Zrak jim padl do sousedního Polska, a to pro jazykovou příbuznost, protože polština a čeština v době středověké si byla daleko podobnější než li dnes. A také proto, že hodně polských vojáků bylo ve službách husitských polních vojsk, a to zejména na Vítkově. Ještě v červenci bylo do Polska vypraveno poselstvo vedené Hynkem z Valdštejna, který měl osobně nabídnout polskému králi Vladislavovi II. českou korunu. Na pověřovacích listinách této delegace byly nejen pečetě Starého a Nového Města pražského, ale také například pečeť Jana Žižky, tedy zástupce táborské obce.

  Hynek z Valdštejna se setkal s králem Vladislavem, ale jejich rozhovor nepřeskočil formální rámec diplomacie. Vladislav si dobře uvědomoval, že pokud by husitům vyhověl, pustil by se do velmi riskantní akce a přivolal na sebe nepřátelství nejen římského krále Zikmunda, ale také papeže a katolické církve všeobecně. Přesto ale nechal celou záležitost otevřenou.

  Počátkem listopadu 1420 utrpěl Zikmund od husitů další zdrcující porážku, tentokrát pod Vyšehradem. Vítězství povzbudilo husitské předáky, kteří v prosinci vyslali k polskému králi další, tentokrát mnohem početnější poselstvo, které vedl Aleš Vřešťovský z Reisenburka. České poselstvo si ale kladlo podmínku, že uchazeč o českou korunu zaručí dodržování základního husitského programu-čtyř pražských artikulů.

 Pokračování příště...

.