Dějiny národa Českého - Jan Zhořelecký - výročí

22. 06 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  22. června LP 1370 se v Praze narodil syn císaře a krále Karla IV a jeho čtvrté manželky císařovny Alžběty Pomořanské budoucí braniborský markrabě a vévoda Zhořelecký JAN ZHOŘELECKÝ. 8. května LP 1394 Jan Zhořelecký výrazně přispěl k osvobození svého nevlastního bratra krále Václava IV., který byl v zajetí na Pražském hradě panskou katolickou jednotou.

   Dá se říci, že to byl právě Jan Zhořelecký, který svého královského bratra Václava IV. hodně podporoval, zejména proti jejich bratranci Joštu Lucemburskému. Za svůj krátký život byl Jan Zhořelecký jedinkrát ženatý, a to se Švédskou a Maklenburskou princeznou Kateřinou Maklenburskou, se kterou měl jen jedinou dceru Elišku Zhořeleckou. Jan Zhořelecký zemřel mladý dne 1. března LP 1396 v klášteře v Dolní Lužici Neuzzele ve věku 26 let. Pět let po jeho smrti to byl právě Václav IV., který nechal přenést ostatky svého nevlastního bratra Jana Zhořeleckého do katedrály sv. Víta v Praze a umístil je do cínové rakve hned vedle jejich otce císaře a krále Karla IV., kde jsou dodnes.

 
.