Dějiny národa Českého - KAREL IV. VLASTNÍ ŽIVOTOPIS-VITA CAROLI

3. 10 2018 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Karel IV. vydal ve své době vlastní životopis, který byl sepsán jeho milostí osobně. Chtěl bych vám přátelé Dějin národa Českého alespoň malou část zde připomenout, tak aby jste si udělali obrázek, jak přemýšlel ve své době "Otec vlasti" . Tak jestli dovolíte , takto bych začal.

  Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech, jako jiní měšťané království českého. Hrad Pražský byl zcela zničen a opuštěn, pobořen a rozkraden, neboť od časů našeho velkého předka Přemysla Otakara II. byl celý ztroskotán až k zemi. Na tomto místě dali jsme vystavěti nový velký a krásný palác za velkých nákladů, jak je dnes kolemjdoucím patrno.

  V těch dobách dal nám otec náš Jan Lucemburský markrabství moravské. A z toho titulu jsme užívali a konali.
Když pak obec šlechetných mužů z Čech přihlédla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám velkou pomoc, abychom mohli zpět získat hrady a královské statky. Tehdy jsem znovu získal s velkými náklady a úsilím hrady Křivoklát, Týřov, Světlík, Litice, Hradec Králově, Písek, Nečtiny, Zbiroh, Tachov, Trutnov, a na Moravě pak Lukov, Telč, Veveří, Velehrad, hrad olomoucký a brněnský a mnoho jiných hradů a statků zastavěných a zcela zničených boji a rozkrádání.

  Dal jsem také zřídit ohnisko vzdělanosti. aby naši obyvatelé země Koruny české, kteří bez přestání lačnějí po plodech věd nemuseli se v cizině doprošovati almužny, ale aby nalézali v království stůl pohoštěný a připravený... v našem hlavním a nejpůvabnějším městě pražském, kteréž bohatství úrody zemské tak půvabem místa nad míru užitečně k tak velikému jest uzpůsobeno úkolu, rozhodli jsme se po zralé úvaze vyzdvihnouti, zařídit a nově zřídit obecné učení pod ochranou zemského patrona svatého knížete Václava. Na učení tomto budou doktoři, mistři a žáci všech fakult.
Sepsáno naším drahým kaplanem léta od narození páně 1356.

Autor: Administrator

Diskuse