Dějiny národa Českého - KAŠPAR KAPLÍŘ ZE SULEVIC

2. 01 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  V pořádí čtvrtý popravený český pán byl v pobělohorském procesu Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Tento hrdý český rytíř se narodil LP 1535. Byl členem stavovského direktoria při povstání českých pánů. Hrabě Jindřich Matyáš Thurn při obléhání Vídně LP 1618 Kašpara Kaplíře ze Sulevic povýšil na generála dělostřelectva. Tato akce se ale nesetkala pro stavovskou armádu s pozitivním úspěchem. Stavovské opozici se Vídeň dobít nepodařilo a vše bylo jen polovičaté.

  Ještě za dob císaře a krále Rudolfa II. Habsburského působil Kašpar Kaplíř jako císařský komorní rada. I díky tomu byl povýšen do stavu rytířského. Jako jeden z mála byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic proti volbě Ferdinanda II. Habsburského českým králem, což mu u soudu asi nejvíce přitížilo. Soud nad Kašparem Kaplířem a ostatními členy stavovské opozice začal ráno 20. února LP 1621. Kašpar Kaplíř jako nejstarší člen direktoria byl vyslýchán hlavním královským prokurátorem Přibíkem Jeníškem z Újezda, tento budoucí císařský podkomoří se díky popraveným českým pánům stal královským podkomořím a sekretářem české královské kanceláře.

  Stejně jako ostatní členové stavovské opozice byl i Kašpar Kaplíř odsouzen k trestu smrti, původní verdikt soudu z Prahy zněl rozčtvrcení zaživa. Císař Ferdinand II. i jemu trest zmírnil na stětí hlavy. Podle dochované dokumentace mu prý byl trest zcela zrušen, když se ho ale Karel I. z Lichtenštejna zeptal, zda požádá císaře o milost a zachování života, Kašpar Kaplíř to prý odmítl se slovy, zemřu jako svobodný rytíř!

  Nakonec tedy rozsudek zněl: Hlava sťatá a vystavena na mostecké věži spolu s jinými k budoucímu divadlu. Kašpar Kaplíř byl jako jeden z mála popravených českých pánů katolík, přesto byl ale souzen a popraven jako ostatní nekatoličtí páni. Kde bylo tělo Kašpara Kaplíře pochováno se dnes neví, stejně jako se neví, kde je jeho hlava. Podle informace, která se ale nikdy neprokázala, bylo Kaplířovo tělo pohřbeno nedaleko Benešova v obci Neustupov v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Když v roce 1911 tým historiků a antropologů hledal v kostele Nanebevzetí panny Marie tělo Kašpara Kaplíře, tak bohužel nic nenašel. Kde tedy těllo tohoto popraveného rytíře je, to se bohužel dodnes neví.

.