Dějiny národa Českého - KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA

23. 11 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Cisterciácký klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km severně od nejkrásnějšího města Jižních Čech Českého Krumlova a za své založení L.P. 1263 vděčí českému králi Přemyslovi Otakarovi II. Území kláštera bylo do poloviny 13. století bez jakéhokoliv osídlení. L.P. 1263 zde pak založil král železný a zlatý cisterciácký klášter. Krajina kolem samotného kláštera byla členitá a snadno zasažitelná přírodními katastrofami, jako byly například záplavy z nedaleké řeky Vltavy.

  To se ale změnilo L.P. 1785, kdy Johan Adolf ze Schwarzenbergu získal do držení klášterní areál a klášterní stavby a sám je pronajímal dělníkům, kteří klášter před povodněmi zabezpečili.
Dominantou samotné krajiny kolem Krumlova stále zůstává cisterciácký klášter se svými gotickými budovami.

  Pověst o založení kláštera Zlatá koruna vypráví, že bitvě L.P. 1260 mezi vojsky Přemysla Otakara II. a Bély IV. měla vyřešit jednou provždy spor o Štýrsko. Přemysl vyhrál a obdržel pro něho důležité území. A tady píše se legenda, že bylo dohodnuto příměří a Přemysl ustoupil se svými vojáky od řeky a dal možnost přejít řeku vojsku uherského krále, aby se připravil na břehu k boji. Jenže vojsko Bély zaútočilo na nic netušícího českého krále, který se však rychle vzpamatoval a nepřítele porazil. Po tomto vítězství král Přemysl učinil, co slíbil, že když vyhraje nechá postavit klášter. A tak L.P. 1263 opravdu klášter postavit nechal a sám ho nazval Zlatá Koruna. Legenda, která byla více jak reálná. Ale vrátím se zpět k samotnému klášteru.

  Ne vždy si klášter Zlatá Koruna mohl zaznamenávat jen úspěchy, Dostavily se i pohromy, které nezvratně ovlivnily klášterní úpadek. L.P. 1354 klášter vyhořel a na jeho obnově pracoval Michal Parléř, bratr Petra Parléře. Smutný dopad na klášter měla i doba husitská, kdy byl klášter vypálen a statky rozebrány. Řada mnichů musela prchnout do Rakouska a vrátit se mohli až L.P. 1427. Na konci 15. století král Vladislav Jagellonský klášter prodává Rožmberkům a dokonce se uvažuje i o jeho zrušení, k tomu ale naštěstí nikdy nedošlo.

  Další ránu dostal klášter L.P. 1747, když do kláštera vtrhli pruští vojáci a o rok později i bavorští, všichni klášter vydrancovali. L.P. 1786 mniši z kláštera odcházejí a budovy kláštera odkoupili Schwarzenbergové, kteří zde zřídili slévárnu a továrnu na textil. V dnešní době spravuje klášter Zlatá Koruna Národní památkový úřad a státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

Na obrázku: Kaple Andělů strážných v klášteře Zlatá Koruna

 
.