Dějiny národa Českého - KONSPIRAČNÍ TEORIE-VLÁDLI NA MORAVĚ PERŠANÉ?

27. 04 2019 | www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Předem upozorňujeeme, že následující text se nebude číst každému snadno. Určité pokrčení čela jedněch může zapřičinit neznalost historie, u jiných zase předsudky. Takže předesíláme, že Peršan nebyl muslim, ale napak šlo o příslušníka vyspělé civilizace. Jestliže dnešním Írán je islámskou zemí, pak tomu tak nebylo vždy.

  Panovníci Velkomoravské říše (jak se této provincii říkalo), tedy přímého předchůdce českého státu, jak ho známe dnes, prý podle samotných Moravanů pocházeli z Persie, tedy z dnešního Íránu. S touto odvážnou hypotézou přišel známý a vynikající archeolog, mkulčický rodák prof. Zdeněk Klanica.
A jaké má pro toto tvrzení důkaz? Byli skutečně Mojmír I a jeho následovníci perského původu?

  Moravané se poprvé objevují na scéně našich dějin LP 822. Letopisy franského království (Německa) k tomu roku uvádějí, že se přímo ke dvoru Ludvíka Pobožného ve Frankfurtu nad Mohanem dostavili vyslanci všech Slovanů, mezi nimi také Moravané. V latinském originále jsou uváděny jako Marvanorum, zvláštní název. O více jak devět let později pak pokřtil pasovský biskup Reginhar "všechny Moravany" . Tím zřejmě není myšleno, že by celá Morava bezezbytku přijala křest. Patrně se jednalo jen o moravské velmože.

  Nicméně se potvrzují slova Kristiánova z konce 10.století o tom, že "Morava" země slovanská, přijala křest a víru Kristovu za dávných dob. Přesunem se však ze střední Evropy do střední Asie. LP 637 porazili bojovní muslimové Peršany a dobyli na nich hlavní město Ktésifón. Poslední panovník této říše v bitvě zahynul na území dnešního Turkmenistánu, tedy v místě které se nazývá Mary, a v těchto dobách se obyvatelé nazývali velmi podobně Margi. Již v 8 a 9 století se v dnešním Íránu, tedy Persii, nazývali Marvané, a Marvan dokonce persky znamenalo vítěz či hrdina. Že by v tom slově znělo pozdější označení Moravanů a Moravy?  

  Dokážete si představit, že členové družiny posledního Sasámovce z Persie utekli přes Kaspické moře, jihoruské stepí a Srbsko do střední Evropy? A pojmenoval zde tak i řeku? Tedy (Margi) Morava ? Je to možné, vždyt podobná tažení nebyla v té době ojedinělá. Ale sám musím přiznat, že je to jen konspirační teorie. Na druhou stanu pro ni mluví "moravská výbušnost", stejná jakou podle prof. Klanici měli i Peršané. Také samotný název Velká Morava přišel až o více jak sto letech po jejím zániku. Tak jak to tedy bylo s naší Moravou? Asi se pravdu již nedozvíme, takže to nechme jak to je. Každý má nějaké předky a následné promíchání vytvořilo z Moravanů milý a svérázný národ zároveň. 

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy