Dějiny národa Českého - KORUNOVACE VÁCLAVA II.

9. 05 2019 | www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Korunovace českého krále byla vždy sláva, která překonávala vše. V dobách knížecích Přemyslovců se jednalo o akt nastolení na kamenný stolec v kostele sv. Víta v Praze.

  První, kdo byl korunován královskou korunou, do ruky mu byl dán odznak moci, tedy žezlo, byl Vratislav II. 15. června LP 1085. Jistě to na Pražském Hradu musela být velká sláva, nicméně největší a nejpompéznější korunovací patrně vůbec byla korunovace předposledního Přemyslovce Václava II., která se konala v červnu LP 1297. Byla to událost překonávající vše, co dosud přemyslovská Praha kdy zažila.

  Sjely se tisíce hostí z celé Evropy. Zbraslavský kronikář dokonce píše, že píce se vydávala pro 191 tisíc koní. Neuvěřitelné a možná se tomu nechce ani věřit. Na druhou stranu celá sláva, tedy hostina, se konala na dnešním Smíchově, kde byly stoly plné jídla a vína, které se táhly až k dnešnímu Andělu.
Na sočasném Újezdě tesaři sroubíli monumentální palác, vyzdobený se vší gotickou okázalostí. Praha patrně poprvé dostala dočasné noční osvětlení v podobě hořících pochodní. Z několika kašen na Starém městě pražském teklo víno speciálním potrubím, přičemž kdokoliv z něho se mohl napít, at chudák či boháč mohl vychutnat to nejlepší moravské víno údajně přímo ze Znojma.

  Po celé Praze konaly se slavné rytířské turnaje, kterých se zúčastnil i sám král Václav II. Dvorské a lidové zábavy, dokonce i první před podoba dětského divadla. Samotné přípravy korunovace svým způsobem začaly již rok před předtím, tedy LP 1296. A to podstatné, co se před korunovací odehrálo, bylo, když ze Znojma do baziliky sv. Víta na Hradčanech přenesené pochované tělo Václavova otce Přemysla Otakara II, který jak již víte padl 26. srpna 1278 na Moravském poli. Korunovace následníka krále železného a zlatého musela být tou největší oslavou moci Přemyslovců. Bohužel šlo o předposleního krále z tohoto slavného českého rodu.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy