Dějiny národa Českého - KRONIKÁŘ A DĚKAN PRAŽSKÉ KAPITULY PŘI SVATÉM VÍTU KOSMAS

14. 04 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Kosmas, kanovník a později děkan pražské kapituly patřil k vlivné skupině kolem samotného knížete, a byl úzce spjatý přímo s panovníkem. Vzdělání získal v katedrální škole a poté na proslulé škole v Lutychu. Jako člen v doprovodu biskupů procestoval Německo a Itálii. S manželkou Božetěchou měl patrně jednoho syna.

  Jeho Kronika česká je vyspělým dílem středověkého dějepisectví a také vynikajícím dílem literárním. Je rozdělena do tří částí: V první, od rozchodu lidstva po biblické potopě do smrti knížete Jaromíra, se opírá o vyprávění starců.

  Od druhé části, začínající nástupem knížete Břetislava I. uvádí Kosmas to, co slyšel od očitých svědků nebo sám osobně zažil. A konečně třetí je věnována tehdejší současnosti, tedy od nástupu knížete Břetislava II. L.P. 1092 až do nástupu Soběslava I. L.P. 1125.

  Je pozoruhodné, jak Kosmas dokázal tehdy posoudit své informační zdroje, dnes by byl jistě prvotřídní novinář. Sám odhadl a upozorňoval na některé špatné věci, a to dokonce i u samotných panovníků, patrně měl i velký vliv na ně samé. Jeho spis měl ve své době i politické poslání. Přiznal, že o své současnosti nemůže psát omezeně, a bez politického názoru.

  Kronikář Kosmas byl horlivým zastáncem českého státu. dneska by se řeklo velký patriot, neskrýval své zaujetí proti Němcům a hlavně Polákům, které nevyplývalo jen z jazykových nebo etnických rozdílů, ale mělo také své kořeny především v konkurenci české středověké vládnoucí elity vůči cizincům. Kosmova Kronika česká se dochovala dodnes v některých opisech, v moderní době byla vydána jak v latině, tak v českých překladech.

  Na samotné Kosmovo dílo navázali další kronikáři: tak řečený kanovník vyšehradský, neznámý mnich sázavský, dále pražský kanovník Vincenciu a opat kláštera milevského Jarloch. Tito pokračovatelé Kosmovi dovedli vyprávění o českých dějinách do počátku 13. století, tedy do doby královských Přemyslovců. Úrovní literární a historickou však nedosáhli úrovně svého předchůdce, tedy kronikáře Kosmy.

  Je jisté, že i Kosmas měl své oblíbence a naopak, ale vždy podal o době přesný údaj, i když se sám netajil sympatiemi některých panovníků, třeba knížete Břetislava II., o kterém pěl doslova ody na radost. A naopak nepříliš lichotivě psal o prvním českém králi Vratislavovi.

  Kronikář Kosmas se narodil patrně L.P. 1045 a zemřel 21. října L.P. 1125.

 

 
.