Dějiny národa Českého - KRYŠTOF LAUTNER-ČARODĚJNICKÉ PROCESY

22. 07 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Znesvěcen, mučen a upálen děkan Kryštof Lautner

  V historii církve bylo mnoho zlého. Jestliže na počátku vzniku kristianizace u nás byla katolická církev přímo spásou pro chudé a šlechtou utlačované, tak v následujících staletí to bylo pro změnu naopak. Své by o tom mohl vyprávět jeden do té doby neznámí katolický duchovní, jenž působil na Šumpersku jako děkan-Kryštof Lautner. Tento do té doby církevní hodnostář se stal hlavní postavou v čarodějnických procesech, jenž se jako lavina šířily během 17, století, kdy bylo upáleno inkvizičním tribunálem na 120 lidí, většinou z řad bohatých měšťanů.

  Kryštof Lautner se narodil patrně před rokem 1622 na Šumpersku. Jako desetiletý byl poslán na studie do Olomouce, kde ale díky probíhající třicetileté válce a napadení města Švédy nezůstal dlouho. Jeho druhým domovem se tak v době studií stalo bavorské městečko Lasnhud, kde započal studovat morální teologii na tamní univerzitě. Po studií zamířil již jako magistr práv do Vídně, ale také do Štýrského Hradce, kde se zajímal hlavně o přírodní vědy. Po návratu zpět byl v Olomouci vysvěcen na kněze a následně nato se stal farářem v obci Dolní Moravice nedaleko hradu Sovinec a v Osoblaze.

  Byl člověkem lidu vzácným, mírumilovným a velmi oblíbeným zejména u měšťanů. Možná také proto se jeho největším přítelem stal bohatý a vážený měšťan Kašpar Sattler, který ho v roce 1668 pozval do Šumperka, aby tam byl povýšen na děkana tamního kostela. Zde se kromě své práce duchovního zajímal o astronomii, ale také muzicírování.Hrál velmi krásně na housle, které ho doprovázely celý život. Taktéž byl milovníkem knih a traduje se, že jich měl ve své soukromé sbírce na 337. Vedl celkem poklidný duchovní život až do doby, kdy byl do města pozván v té době již starý a nedostudovaný právník, inkvizitor a předseda soudu Jindřich František Boblig z Edelstadtu.

  V květnovou neděli LP 1678 byl totiž započat a Bobligem řešen první případ čarodějnictví. Jistá žebračka Marie Schuchová se proti církvi provinila tím, že dala hostii (tělo Páně) své snad krávě nebo ovci proto, aby byla zdravá a nadále ji sloužila. Do čela procesů se tedy postavil z Olomouce přivolaný  ,,právník" Jindřich František z Edelstadtu, který měl již zkušenosti z procesy ve Slezsku. kde nechal údajně upálit na 25 osob. Velký inkviziční proces započal v nedalekých Velkých Losinách. A právě trnem v oku jeho samotného se stal zdejší děkan Kryštof Lautner, který dával hlasitě najevo svůj nesouhlas s probíhajícími procesy mučení a pálení nevinných lidí, a to zejména měšťanů.

  Boblik se obával, že procesy díky stížnostem Kryštofa Lautnera budou zastaveny. Dne 18. srpna LP 1680 byl již v té době starý a vážený Kryštof Lautner vylákán děkanem Winklerem do města Mohelnice, kde se měl podle všeho Lautner zúčastnit oslavy. Ihned po přípitku byl ale na rozkaz olomouckého biskupa zatčen a uvězněn na Mírově. 30. srpna téhož roku byl poprvé vyslýchán samotných Jindřichem Františkem Boblikem, který se neštítil na starém muži použít všechny tři stupně tortury (mučení). Aby si Kryštof Lautner alespoň trochu ulevil, tak se za několik dní pod nátlakem přiznal k čarodějnictví. Doznání prý údajně podle svědků učinil, až když byl natažený na mučící skřipec. O té doby fyzicky a duševně zlomený děkan Lautner donucením přiznal i to, že obcoval se svou služebnicí Zuzanou.

  Vzhledem k tomu, že se jednalo o církevního hodnostáře, byl jeho rozsudek trest smrti upálením poslán přímo k papeži do Říma, kde papež Inocenc XI. rozsudek prý bez váhání podepsal. Den popravy Kryštofa Lautnera byl stanoven na 18. září LP 1685. Ještě těsně před popravou upálením prý dopisem olomouckého biskupa žádal o mírnější trest, tedy snad stětím mečem, to ale bylo okamžitě ze strany olomouckého biskupa zavrhnuto, patrně ze strachu, aby nebyl místním lidem Kryštof Lautner označen jako světec.

  Kolem poledne byl v den své popravy Kryštof Lautner v nedalekém mohelnickém kostele nejdříve jako kacíř odsvěcen. Následně mu byl do krve cihlou vyryt nápis on jest kacíř. Poté ho kněz kopl do žeber jako výraz strašného a nepolepšitelného kacíře. Samotnému upálení Kryštofa Lautnera údajně přihlíželo na 20 000 lidí. V červnu roku 2000 byl Kryštofu Lautnerovi odhalen malý pomníček. Církev se ale nikdy za jeho upálení neomluvila a nepokládá to prý za důležité...

 
.