Dějiny národa Českého - LADISLAV HABSBURSKÝ (POHROBEK)

24. 11 2019

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Ladislav Habsburský nebo také "král dítě", jak se tomuto mladému králi přezdívalo, byl synem Albrechta Habsburského a dcery Zikmunda Lucemburského Alžběty Lucemburské. Ladislav se narodil 22. února LP 1440 nedaleko slovenského Komárna. S jeho příchodem na svět se udržela velká naděje, že bude panovníkem, a tak trochu pokračovatel lucemburského rodu po matce. Od mala byl připravován na život panovníka, to vzhledem k tomu, že jeho otec Albrecht Habsburský zemřel několik měsíců před jeho narozením. Také díky tomu se mu začalo přezdívat "Pohrobek".

  Jeho nároky i na uherský trůn hájila Ladislavova matka Alžběta spolu s diplomatem a rytířem Janem Jiskrou z Brandýsa, který se stal Ladislavovím poručníkem. Alžběta ze strachu před konkurencí na uherský trůn nechala dokonce odcizit svatoštěpánskou korunu a převezla ji tajně do Čech. Necelý měsíc po této události byl se souhlasem uherské šlechty nakonec ve Stolničném Bělehradě 15. května LP 1440 Ladislav Habsburský korunován uherským králem. V době korunovačního obřadu bylo Ladislavovi necelé tři měsíce. Problém nastal těsně po korunovaci, když hlavně slovenská část šlechty s korunovací nesouhlasila a zvolila za krále Vladislava III. Jagellonského. Hlavním důvodem byl fakt, že země byla pod vojenským tlakem před Turky. Takže bylo logické, že včele vojska nemohlo být nemluvně.

  Ještě horší situace pro Ladislava byla v Čechách, kdy po smrti Albrechta Habsburského začala doslava anarchie. Česká šlechta začala hledat vhodného kandidáta na královský trůn. Většina královského majetku byla rozkradena, nebo zničena. 22. června LP 1440 se uskutečnila volba nového krále, zde se poprvé setkáváme s Jiříkem z Kunštátu a Poděbrad. Jiřík sám dal hlas bavosŕskému vévodovi z rodu Wittelsbachů Albrechtovi III. Albrecht III. dokonce jako jediný kandidát plynule mluvil česky. Jenže Albrecht III. Habsburský dobře znal poměry v Českém království, takže těsně před volbou v Praze českou korunu odmítl, a nebyl jediný.

  Jako možný nástupce za zemřelého Albrechta Habsburského zůstal už jen Ladislav Pohrobek, kterému bylo sotva dva roky. Díky smrti Alžběty Lucemburské byl Ladislavovi dán poručník, jeho strýc římský král a rakouský vévoda Fridrich III. Habsburský. Také uherský sněm nakonec uznal Ladislavovi nároky na uherský trůn. Jeho zástupcem v Uhrách byl zvolen sedmihradský vévoda a vojevůdce Jan Hunyady.

  V Českém království se situace pomalu začala uklidňovat, a to hlavně tím, když byl za nezletilého Ladislava zvolen správcem země Jiří z Kunštátů a Poděbrad. Dokonce se traduje, že mladý král měl v Jiříkovi přímo otcovský vzor. Možná také díky tomu si mladý Ladislav zvolil Prahu jako rezidenční sídlo, kde se alespoň podle Jiřího z Poděbrad cítil jako doma. Ladislav se pomalu seznamoval s českým prostředím. Jeho vzorem mu byl pradědeček Karel IV.

  Netrvalo dlouho a Ladislavovi byla do Prahy přivezena i nevěsta. Byla to dcera francouzského krále Karla VII. princezna Magdalena. Svatba se měla uskutečnit v Paříži, jenže osud tomu chtěl jinak. Mladý, teprve sedmnáctiletý český a uherský král Ladislav Habsburský zemřel náhle, na záhadnou chorobu. Už v té době se šuškalo, že byl jeho poručníkem a přítelem Jiříkem z Poděbrad otráven. Až teprve ve 20. století se ukázalo, že mladý Ladislav Habsburský zemřel na akutní leukémii. Zemřel vlastně v náručí svého přítele a poručníka Jiřího z Poděbrad dne 23. listopadu LP 1457 v Praze na králově dvoře. Po jeho smrti se český sněm rozhodl zvolit na uprázdněný český královský trůn právě Jiřího z Poděbrad, který se nesmazatelně zapsal do našich dějin jako "husitský král".

Diskuse

.