Dějiny národa Českého - MALÁ STRANA-MENŠÍ MĚSTO PRAŽSKÉ

27. 06 2019 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Historie Malé Strany sahá až do počátku 9. století, díky archeologickým průzkumům na počátku 20. století dnes víme, že v dnešní Mostecké ulici se našly zbytky ohrazené valy s příkopem. Dále byl nalezen zbytek dřevěného mostu přes řeku Vltavu. Tam kde je dnes Malostranské náměstí, bylo mnoho dřevěných domů a dokonce snad i první pivovar, který se nacházel nedaleko dnešního kostela sv. Tomáše. V první polovině 12. století na Malé Straně byla již kamenná dlažba, a kolem dokola bylo 8. zděných kostelíků, včetně kostela sv. Mikuláše, který je dnes již barokní a je dominantou Malé Strany. Tento a několik dalších kostelů spravovala komenda Johanitů, později Matézských rytířů. Nedaleko dnešního Karlova mostu stával Biskupský dům, založený někdy okolo L.P. 1140.

 L.P. 1257 založil král Přemysl Otakar II., na území dnešní Malé Strany město a nazval jej Nové Město. Prosím neplést si Novým Městem Pražským, které založil až L.P. 1348 Karel IV. Patrně z této doby pochází i zakládací listina o Novém Městě, které se táhlo od dnešní Nerudovy ulice až k dnešnímu Karlovu Mostu. Za dob Lucemburků se na Malé Straně hojně stavělo. Některé domy, tedy jejich zbytky, se dochovaly až dodnes. V časech císaře a krále Karla IV. byla část Malé Strany obehnána tzv. Hladovou zdí. Ještě v době Karla IV. zde bylo několi vsí, jako kupříkladu Nebovidy čí Ůjezd. Dominantou však byl kopec, který se od dob pohanských nazýval Petra, tedy dnešní Petřín. Na konci 15. a 16. století na Malé Straně bydlelo mnoho německých obyvatel, píše se dokonce až polovina. Uprostřed stávalo malé tržiště a několik hospodářských stavení.

Katastrofu prodělala Malá Strana 2. června L.P. 1541, když se vedle kostela sv. Mikuláše rozhořel požár, který za sebou nechal doslova zkázu. Poničeno bylo cca 185 malostranských domů, pivovary, a požár se rozšířil až k Pražskému hradu. Teprve až příchod císařské milosti Rudolfa II. Habsburského pomohl, to když Malou Stranu a její poničené domky, domy a ulice obnovil. Taktéž byl rozsáhle přebudován Pražský hrad, který, dá říct, zůstal v té podobě až dodnes. Dnes si asi nikdo nedovede představit, že tam, kde dnes jezdí tramvaje, stojí metro, byla jedna osada či ves za vsí. Malá Strana je tak patrně nejstarším místem na území dnešního hlavního města.

Autor: Administrator

Diskuse

.

Speciály

Tipy