Dějiny národa Českého - MARKÉTA BABENBERSKÁ- NIKDY NEKORUNOVANÁ ČESKÁ KRÁLOVNA

12. 11 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Manželka českého krále Přemysla Otakara II. Markéta z rodu Babenberků se nikdy nestala českou královnou, i když to bylo její toužebné přání. Mladý král Přemysl Otakar II. její korunovaci neustále odkládal a hledal záminky, aby Markéta nikdy korunována českou královnou nebyla
.
  Markéta Babenberská se narodila patrně LP. 1205, jejím otcem byl štýrský vévoda Leopold IV. a matka Teodora Byzantská. O jejím mládí se toho příliš nedochovalo, snad jen to, že byla manželkou Jindřicha VII, císaře římského.
K odkladům korunovace Přemysla Otakara II. vedlo hned několik důvodů, přičemž ten nejdůležitější spočíval v tom, že si nepřál ze své o třicet let starší manželky učinit českou královnu. Od počátku to totiž bylo nerovné manželství. Zatímco Přemyslovi nebylo ještě ani dvacet let, Markétě už bylo více jak padesát, což zároveň signalizovalo, že nebude moci svému manželovi dát děti.

  Také svatba věkově odlišného páru se tenkrát stala předmětem posměchu u panovnických dvorů Evropy.
Navíc Markéta již byla předtím jednou vadná za Jindřicha VII. a s nímž měla již tři děti. O sňatku Přemysla a Markéty vlastně rozhodl jeho otec, Václav I., který ve svatbě viděl možnost připojit odumřelé Rakouské vévodství k české koruně. A tak po sňatku na podzim LP. 1251 rakouské panstvo vyzvalo českého krále Václava I., aby kralevic a moravský markrabě Přemysl Otakar vyslal do Vídně silné vojsko a ujal se správy v rakouských zemích. Obsazení Rakouska proběhlo bez odporu. Sňatek Markéty a Přemysla byl vlastně diplomatický tah českého krále Václava I. Po smrti otce Václava I. se ani Přemysl Otakar II. nenechal korunovat českým králem a nazýval se jen pánem zemích koruny české. Vymlouval se, že je zaneprázdněný neustálým válčením. Během té doby Markéta Babenberská svého manžela podporovala a měla za sebou přízeň značné rakouské a štýrské šlechty.

  Vzat mezi Markétou a Přemyslem byl spíše, jako matky se synem, trpěla mu časté milenky. O jedné se zmíním, jmenovala se Anežka z Kuenringu, prý velmi krásná a smyslná žena, se kterou měl Přemysl Otakar II. tři děti-syna Mikuláše a dvě dcery. Dokonce se uvažovalo o legitimitě syna Mikuláše až u papežské stolice a tuto možnost, vzhledem k tomu, že Markéta již nemohla mít děti, také ona podporovala.

  Papež Alexander IV. však vyhověl jen z části, ale nárok na český trůn však zamítl. Přemysl Otakar II. si nakonec zvolil jinou nevěstu a další krásku, vnučku svého dosavadního protivníka Bély IV. Kunhutu Uherskou. A vzhledem k tomu, že mu dosavadní manželka nemohla dát vytouženého dědice, tak i papež s rozvodem s Markétou Babenberskou nakonec souhlasil. Markéta po rozvodu navždy opustila Prahu a dokonce se s Přemyslem Otakarem II. již nikdy nesetkala. Zemřela 29. října LP. 1266 ve svém rodném Štýrsku. Přemysl Otakar II. své nabité dědictví po Markétě, tedy rakouské země a Štýrsko ztratil, díky prohrané bitvě na Moravském poli, kde 26. srpna 1278 padl.

  Markéta Babenberská je dodnes pochována ve městě Lilienfeld v Dolním Rakousku v cisterciáckém klášteře. Nikdy nekorunovaná česká královna však svůj titul královna česká používala až do své smrti.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy