Dějiny národa Českého - MORAVSKÁ METROPOLE BRNO

30. 06 2019 | www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Dnešní název moravské metropole Brno vznikl někdy okolo LP 998, dříve se spíše používal název hradiště Staré Zámky, nebo jen Hradiště. Jeho historie spadá již do časů Velkomoravské říše, kdy hrálo hlavně obranou moc vůči nepřátelům. Přibližne od 11. století Brno díky údělným moravským knížatům a zejména za dob Konráda Brněnského zastávalo mimořádnou úlohu ve správě moravské země. Taktéž v Brně kolem L.P. 1067 začala ražba samostatných mincí, které byly nazvány brněnské denáry. Tuto informaci nám zanechal kronikář Kosmas ve své kronice psané L.P. 1091. Dále Kosmas píše, že okolo L.P. 1091 vtrhl vojensky na Moravu první český král Vratislav a dlouho brněnský hrad obléhal. Brno, zatím jako hradiště, bylo L.P. 1243. povýšeno králem Václavem I. na město a byla mu udělena městská práva. I přesto byla zatím hlavním městem Moravy nadále Olomouc, a to díky sídlu olomouckého biskupa.

  L.P. 1256 byla stavěna dominanta dnešního Brna hrad Špilberk, který si vlastně postavil Přemysl Otakar II. jako obranný hrad před vpádem nedalekých Rakušanů. Stavba výhradně v gotickém slohu byla v první polovině 17. století přestavěna na barokní pevnost, která nebyla nikdy dobyta. Za krále Václava II. L.P. 1292 bylo městu Brno udělono právo si volit rychtáře, tedy jakéhosi dnešního starostu či primátora. Město si oblíbila i královna Eliška Rejčka a možná díky své oblibě, v Brně započala se stavbou velkolepého kostela a kláštera Nanebevzetí Panny Marie, dnešní baziliky. Klášter byl po dostavení předám do správy řádu Cisterciáců, kde byla i jeho ženská komendy cisterciáček. Tento slavný konvent zde sídlil až do časů císaře Josefa II., kdy byl nakonec zrušen.

  V časech prvních Lucemburků v Brně sídlil od L.P. 1348 jako markrabě moravský bratr císaře a krále Karla IV. Jan Jindřich. Dalším slavným Lucemburkem, který v Brně často pobýval, byl Jošt Lucemburský. Tento nakrátko zvolený král římský je v Brně i pohřben, a to v kostele sv. Tomáše, který založil již jeho otec Jan Jindřich. Za husitských válek se Brno stalo baštou katolíků a husité nikdy město nedobyli. Dokonce se to nepodařilo ani českému králi Jiříkovi z Kunštátů a Poděbrad, který i díky hradu Špilberk raději s vojskem odešel. Stejně tak v dobách, kdy zemi zužovala třicetiletá válka, dopadl i švédský generál Torstenson, který stejně, jako Jiří z Poděbrad, město nikdy nedobyl. A tak bych mohl pokračovat, zkrátka Brno bylo vždy pevné jako skála.

  L.P. 1777 bylo v Brně zřízeno biskupství, které podléhalo jen pražskému arcibiskupství. Možná, že i díky tomu se následně Brno stalo moravskou metropolí nastálo. Brno má i jedno velké prveství, a to když L.P. 1839 přijel poprvé z Vídně první vlak. Velkou poctou pro město byla návštěva francouzského císaře Napoleona I., který ve městě i přenocoval. Na závěr bych chtěl napsat, že město Brno hrálo vždy významnou roli v historii našeho státu, stejně jako Praha, Olomouc či jině město v naši malé a krásné zemi.

Autor: Administrator

Diskuse

.

Speciály

Tipy