Dějiny národa Českého - MRTVÝ INDOEVROPSKÝ JAZYK LATINA

19. 05 2019 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Kde se vzala latina? A kdo všechno hovořil a psal latinsky?

  Latina jako prastarý indoevropský jazyk se poprvé začal hojně používat v 6. nebo v 7. století před naším letopočtem, nebo-li před narozením Božího syna, Ježíše z Nazaretu. První, kdo tento jazyk začal používat, byli Římané, teprve pak se rozšířil do celé Itálie. Expanzí Římské říše se latina rozšířila dále na sever od Itálie, tedy do zbytku Evropy. Rázem se latina stala jakýmsi románským jazykem, přičemž byla základem třeba španělštiny, francouzštiny, portugalštiny nebo rumunštiny. V sedmém století našeho letopočtu začala latina pronikat i dále na sever Evropy, a z toho poté vznikla třeba angličtina, vlámština a další jazyky, kterými se dnes v Evropě mluví.

  Z rozpadem římského impéria se latina nevytratila, stala se celoevropskou řečí, zejména církev tento jazyk používala. Na každém královském dvoře se oficiálně při sněmech či návštěvách hovořilo hlavně latinsky. Tento oficiální celoevropský jazyk se držel až do nástupu renesance,. Posléze se latina stala vlastně mrtvým jazykem a vytlačila ji zejména němčina. Asi nejdéle sloužící v našem letopočtu byla takzvaná "středověká" latina. Trvala více jak 900 let. Vlastně od císaře Karla Velikého až do císaře Rudolfa II. Habsburského. Třicetiletou válkou a nástupem baroka pomalu upadala. Dnes latinu používají jen lékaři, biologové, částečně právníci, teologové a církev vůbec, filosofové a historici. Latina je a vždy byl krásný jazyk. Takže Vivat Rex Bohemia.

Autor: Administrator

Diskuse

.