Dějiny národa Českého - MRTVÝ JAZYK ARAMEJŠTINA

19. 02 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Staroaramejština

  Dnes bych Vám chtěl přátelé historie napsat něco o starém jazyku, který se používal jěště před dobou Ježíše z Nazaretu. Jde o původní jazyk starých Aramejců, kteří žili ve 13. století př.n.l.  Tento původně kočovný národ pocházející od Perské říše byl svého času významným v celé Persii a na Blízkém Východě. V jazyce zvaném aramejština je napsána i původní bible a je více jak pravděpodobné, že touto řečí hovořil i samotný Ježíš z Nazareta (Kristus). Jak jistě každý z Vás ví, tak bible je kniha, kterou začali používat nejen křesťané, ale také i judaisté, tedy Židé. Celé této svaté knize se v dobách římských papežů začalo říkat (Scriptura sancta), česky Písmo svaté. Původní obsah byl ovšem právě v aramejštině a začíná slovy- Abvún d bá šmája, což v češtině bychom mohli přeložit (Otče náš) tedy modlitba.

  Aramejština se také často používala přii dálkovém obchodu, podobně jako latina. Tento jazyk ale přispěl k úpadku hebrejštiny což byl semitský židovský jazyk, který se na Blízkém Východu používal až do 10. stol př.n.l., a to zejména v Izrali, kde se používá takměř dodnes. Dny aramejštiny byly sečteny v dobách 6.-7. století našeho letopočtu, kdy ji vytlačila arabština a perština, a teké nové náboženství zvané islám, které vydalo svou "bibli" - korán. Aramejština v začátcích raného středověku zcela vymizela. Přesto ji dnes používá na celém světě přes jeden milion obyvatel, převážně na území Sýrie a Iráku. Aramejské písmu je podobné arabštině a je tedy protosinajské.

  Závěrem bych napsal, že aramejština byla vytlačena islámem, a je to stejně jako u latiny velká škoda, že se již nepoužívá. Stejně jako latině se aramejštině řiká "mrtvý jazyk". Na druhou stranu to není tak dlouho, kdy bylo nedaleko Svatého města Jeruzalémského objeven pod nevelkou skálou list, který byl původně napsán v aramejštině a je připisován k Lukášovu evangeliu. Stáři je odhadnuto na rok 60 našeho letopočtu. Možná, že se jednou blížíme ke skutečné pravdě nejen o tomto jazyku, ale i životě Ježíše Krista a jeho "partičce", která ho doprovázela jeho pozemským životem až k ukřižování.

.

Speciály

Tipy