Dějiny národa Českého - MUŽ, KTERÝ STVOŘIL GOLEMA JEHUDA LÖW BEN BECALEL, 1.díl

5. 12 2021

www.inadhled.cz   Autor. Aleš Hroník 

 Slavný Jehuda v Praze.

  Postava rabína Jehudy ben Becalel je neodmyslitelně spjatá s židovským etnikem rudolfínské Prahy. Dnes je většinou tento učenec proslulý spíše jako tvůrce legendárního golema, bytosti stvořené uměle prostřednictvím prastarých kabalistických rituálů, ale rabínův význam spočívá v díle mnohem záslužnějším.

  Jako golemův stvořitel sice vstoupil do českých pověstí, avšak tento slavný učenec, kabalista, filosof a zejména pedagog svým duchovním odkazem před námi vyrůstá v osobnost proslulého myslitele, jenž v mnohém předběhl svými názory a postoji dobu, ve které žil. Ač je to zvláštní, neví se přesně, kdy se rabín Becalel narodil. Podobně, jako v případě smrti svatého Václava, existují dvě data, tedy L.P 1512 nebo L.P. 1520. Rabín Löw pocházel z Wormsu, který byl v té době jedním z center židovského duchovního života. Ale podstatnou část svého plodného života strávil v Praze, kde je jeho pobyt doložen až do L.P 1609, kdy zde i zemřel.

  V Praze nejprve učil a zasloužil se o vznik vysoké talmudistické školy pro budoucí rabíny. Také zastával významnou funkci v židovském ghettu, jehož obyvatelstvem byl uznáván jako autorita... L.P. 1597 až 1609 zde působil jako vrchní zemský rabín, což bylo také nejvyšším postavením. Rabín Löw měl opravdu štěstí, že mohl žít v době císaře Rudolfa II. Habsburského, protože se jednalo o osvícenost svého druhu zcela jedinečnou, nemající u jiných katolických panovníků těch časů obdoby. Sice jsem nikde nedohledal, kolikrát se rabín Löw s císařskou milostí setkal osobně, ale existuje doklad, že minimálně L.P. 1592 k audienci rabína u císaře Rudolfa II. opravdu došlo.

  Existuje i zápis z deníku jistého Amanda Polanda, který L.P. 1592 uvedl, že jakýsi významný Žid docházel ke dvoru císaře Rudolfa II., patrně se jednalo o rabína Löwa. Dále se Poland zmiňuje, že komorník císařské milosti Filip Lang byl pokřtěn Židem, což může být opět potvrzení toho, že Rudolf II. měl k tomuto etniku velmi přátelský vztah. Není sice přesně známo, o čem slavný rabín s císařem hovořil, ale vedle otázek týkajících se života a postavení pražských Židů to byly docela jistě také záležitosti dotýkající se Rudolfova neobvyklého zájmu o alchymii a další heretické vědy. Jisté však je, že císař Rudolf II. vzal pražské Židy pod svou ochranu a zajistil jejich ghettu na dlouhý čas klid a bezpečí.

  Další pověsti o rabbim Löwovi naznačují, že se vedle židovské mystiky zabýval i věcmi ryze praktickými. Nepochybně se zajímal třeba o techniku. Jedna pověst hovoří o tom, že císařskému dvoru předvedl umění laterny magiky a pobavil jím urozenou společnost. Také jeho vlastní dům byl prý plný různých vynálezů i zvláštních přístrojů a pověst praví, že ho dokonce císař Rudolf II. navštívil i doma, což by znamenalo velké přátelství mezi císařem a rabíne Löwem. Rabín Löw spolu s Mordechajem Maislem působil také jako hlavní mluvčí židovského lidu v záležitostech na Rudolfově dvoře. Tak významné postavení rabín opravdu měl.

  Konec první části o životě rabína Jehudy Löw Ben Becalel.

 

 
.